INDEX OF SPEECHES AND ARTICLES ON TUNABDULHAMID.MY ACCORDING TO SUBJECT MATTER

INDEX OF SPEECHES AND ARTICLES ON tunabdulhamid.me ACCORDING TO SUBJECT MATTER

BIOGRAFI TUN ABDUL HAMID BIN HAJI MOHAMAD – To be updated
BIOGRAPHY OF TUN ABDUL HAMID BIN HAJI MOHAMAD – To be updated

TAJUK INDEKS MENGIKUT PERKARA / TITLES OF INDEXES ACCORDING TO SUBJCT MATTER

A. AKTA 164 (AKTA MEMPERBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN
PERCERAIAN) 1976) / ACT 164 (LAW REFORM (MARRIAGE AND DIVORCE) ACT
1976)
B. AKTA 355 (AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAN) 1965) ACT 355
(SYARIAH COURTS (CRIMINAL JURISDICTIONS) ACT 1965)
C. BADAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH / JUDICIARY AND COURTS
D. COMMON LAW
E. HAK ASASI MANUSIA / HUMAN RIGHTS
F. HUDUD
G. ICERD DAN STATUT ROM / ICERD AND ROME STATUTE
H. INTEGRITI DAN RASUAN / INTEGRITY AND CORRUPTION
I. JAKSA PENDAMAI / JUSTICE OF THE PEACE
J. KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM / CHIEF JUSTICE, HAKIM
K. LAIN-LAIN / MISCELLANEOUS
L. MAHKAMAH SIVIL DAN MAHKAMAH SYARIAH: ISU BERKAITAN/CIVIL AND SHARIAH
COURTS: RELATED ISSUES
M. MAHKAMAH SYARIAH / SYARIAH COURTS
N. MAJLIS ANUGERAH / AWARDS
O. MAJLIS SOSIAL / SOCIAL EVENTS
P. ORDINAN DARURAT, ISA, AKTA HASUTAN, RUU HARMONI /
EMERGENCY ORDINANCE, ISA, SEDITION ACT, HARMONY BILLS
Q. PANCING / ANGLING
R. PARLIMEN / PARLIAMENT
S. PEGUAM DAN PERSATUAN UNDANG-UNDANG / BAR AND LAW
SOCIETIES
T. PEGUAM NEGARA / ATTORNEY GENERAL
U. PEJABAT DAN PENJAWAT AWAM / PUBLIC OFFICE AND OFFICERS
V. PELANCARAN BUKU / LAUNCHING OF BOOKS
W. PENGAMPUNAN / PARDON
X. PENGHARMONIAN UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SYARIAH / HARMONISATION OF
CIVIL LAW AND SHARIAH
Y. PERBANKAN, KEWANGAN ISLAM DAN TAKAFUL / ISMAMIC      BANKING,
FINANCE AND TAKAKUL
Z. PERLEMBAGAAN / CONSTITUTION
AA. PERPADUAN DAN PERPECEHAN MELAYU / MALAY UNITY AND DISUNITY.
AB. POLITIK DI MALAYSIA / POLITICS IN MALAYSIA
AC. PUSAKA, HARTA SEPENCARIAN, KESAN FARAID DAN TANAH   RIZAB MELAYU /
INHERITENCE, HARTA SEPENCARIAN, EFFECTS OF FARAID AND MALAY RESERVED
LAND
AD. RAJA-RAJA DAN MAJLIS RAJA-RAJA / RULERS AND CONFERENCE OF RULERS
AE. UMNO DAN PAS / UMNO AND PAS
AF. UNDANG-UNDANG / LAW
AG. WAKAF, ZAKAT, INDUSTRI HALAL, FATWA / WAQAF, ZAKAT, HALAL INDUSTRY,
FATWA
………………………………………………………………………………………………………

A. AKTA 164 (AKTA MEMPERBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN
PERCERAIAN) 1976) / ACT 164 (LAW REFORM (MARRIAGE AND DIVORCE) ACT
1976)

1. 2017 04 18 PROPOSED AMENDMENTS OF ACT 164: A PERSONAL TOUCH
2. 2017 04 22 AMENDMENTS OF ACT 164: SECTION 88A IS UNCONSTITUTIONAL
3. 2017 04 22 PINDAAN AKTA 164: SEKSYEN 88A TAK SAH DI SISI PERLEMBAGAAN
4. 2017 05 14 PINDAAN AKTA MEMBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN
PERERAIAN) 1976: PERUTUSAN KHAS

B. AKTA 355 (AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAN) 1965) / ACT 355
(SYARIAH COURTS (CRIMINAL JURISDICTIONS) ACT 1965)

1. 2016 09 26 PINDAAN AKTA 355: KESAN SEBENAR
2. 2016 09 26 AMENDMENT OF ACT 355: THE REAL EFFECT
3. 2016 10 28 AMENDMENT OF ACT 355: MY INPUT
4. 2017 01 21 AMENDMENT OF ACT 355: FREQUENTLY ASKED   QUESTIONS
5. 2017 01 21 PINDAAN AKTA 355: SOALAN-SOALAN LAZIM
6. 2017 02 08 AMENDMENT OF ACT 355: SUMMARY OF MY VIEWS
7. 2017 02 23 APA SELEPAS PERHIMPUNAN PINDAAN AKTA 355?

C. BADAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH / JUDICIARY AND COURTS

1. 1994 08 13 BADAN KEHAKIMAN DI MALAYSIA (JUDICIARY IN MALAYSIA)
2. 2001 04 02 SISTEM KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN DI MALAYSIA: SATU WAWASAN
3. 2003 09 09 ADMINISTRATION OF JUSTICE: TIME FOR A PARADIGM SHIFT?
4. 2005 09 13 PENGALAMAN MAHKAMAH SIVIL MENGENAI ISU DAN PERMASALAHAN
UNDANG-UNDANG
5. 2007 08 11 RESOLVING CONSTITUTIONAL ISSUES: IS CONSTITUTIONAL COURT
THE ANSWER?
6. 2008 03 30 CONTEMPORARY PROBLEMS AND CHALLENGES OF THE LEGAL
PROFESSION AND THE JUDICIARY IN MALAYSIA
7. 2008 04 08 SPEECH AT THE MALAYSIAN JUDGES’ CONFERENCE 2008
8. 2010 01 16 POSTPONEMENTS AND DELAY IN THE DISPOSAL OF CASES
9. 2012 01 28 JUDICIAL APPOINTMENTS COMMISSION AS I SEE IT
10. 2013 04 05 LEGAL AND JUDICIAL TRANSFORMATION IN MALAYSIA
11. 2015 06 10 INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY: MY PERSONAL EXPERIENCE
12. 2015 06 10 KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN: PENGALAMAN PERSONAL EXPERIENCE
13. 2018 09 02 INQUIRY INTO ALLEGED JUDICIAL INTERFERENCE
14. 2018 10 08 PLEASE RETURN “JUDICIAL POWER” TO THE COURTS
15. 2018 10 21 PEMILIHAN CALON-CALON HAKIM OLEH PARLIMEN: SATU ULASAN
16. 2018 10 21 SELECTION OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT AS JUDGES BY
PARLIAMENT: A COMMENTARY
17. 2019 09 22 MEMBERSHIP OF THE JUDICIAL APPOINTMENTS COMMISSION
18. 2022 05 07 BADAN KEHAKIMAN DIUGUT: PANDANGAN SEBELAH LAGI
19. 2022 05 07 JUDICIARY INTIMIDATED: THE OTHER VIEW
20. 2022 09 15 PATUTKAH PEGAWAI PENYELIDIK DITUGASKAN MENGGUBAL ALASAN
PENGHAKIMAN HAKIM?
21. 2022 10 05 POLITIK DALAM PELANTIKAN HAKIM-HAKIM DI MALAYSIA
22. 2022 12 04 PELANTIKAN AHLI-AHLI SPK: MENGAPA SERAHKAN KEPADA MAJLIS
PEGUAM?
23. 2023 03 03 MAHKAMAH PERSEKUTUAN MEMBUAT UNDANG-UNDANG SENDIRI

D. COMMON LAW

1. 1993 08 09 COMMON LAW DI MALAYSIA: ULASAN
2. 1997 12 31 KE ARAH COMMON LAW MALAYSIA
3. 2004 09 17 PEMAKAIAN COMMON LAW ENGLAND, KAEDAH- KAEDAH EKUITI DAN
PENGHAKIMAN-PENGHAKIMA LUAR NEGARA DI MALAYSIA
4. 2005 04 05 COMMON LAW AND ISLAMIC LAW IN MALAYSIA
5. 2007 10 24 KE ARAH PEMBAHARUAN COMMON LAW DALAM PERUNDANGAN DI
MALAYSIA

E. HAK ASASI MANUSIA / HUMAN RIGHTS

1. 2013 11 20 HAK ASASI MANUSIA: PERANAN DAN FUNGSI DARI PERSPEKTIF
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
2. 2014 01 24 HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF TRADISI ISLAM
DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
3. 2014 10 14 HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF TRADISI ISLAM DAN
PERLEMBAGAAN MALAYSIA (KOTA KINABALU)
4. 2015 05 07 HAK ASASI MANUSIA: PENYALAHGUNAAN DAN CABARAN
KEPADA ORANG MELAYU DAN ISLAM DI MALAYSIA
5. 2017 09 18 HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF ISLAM

F. HUDUD

1. 2014 01 07 PELAKSANAAN HUDUD DI BRUNEI: PERBEZAAN DI ANTARA
BRUNEI DAN MALAYSIA
2. 2014 02 11 IMPLEMENTATION OF HUDUD IN BRUNEI: DIFFERENCES
BETWEEN BRUNEI AND MALAYSIA
3. 2014 02 24 PELAKSANAAN HUDUD DI BRUNEI: PERBEZAAN DI ANTARA
BRUNEI DAN MALAYSIA
4. 2014 05 29 PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG HUDUD DI BRUNEI DAN
MALAYSIA: MASALAH YANG BERLAINAN
5. 2014 12 31 IMPLEMENTATION OF HUDUD IN BRUNEI AND MALAYSIA
WITH PARTICULAR REFERENCE TO KELANTAN HUDUD ENACTMENT
6. 2015 08 25 PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG HUDUD DI MALAYSIA:
BOLEHKAH MALAYSIA MENJEJAKI LANGKAH BRUNEI?
7. 2015 04 01 IMPLEMENTATION OF ISLAMIC CRIMINAL LAW (HUDUD, QISAS,
TA’ZIR) IN MALAYSIA – PROSPECTS AND CHALLENGES
8. 2015 04 01 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ISLAM (HUDUD, (HUDUD,
QISAS, TA’ZIR) DI MALAYSIA – PROSPEK DAN CABARAN
9. 2015 04 08 PELAKSANAAN HUDUD: PELUANG DAN CABARAN
10. 2015 09 07 HUDUD DAN PERPADUAN MELAYU/ISLAM DI MALAYSIA
11. 2015 11 07 THE HUDUD FACTOR IN UMNO AND PAS CO-OPRATION
12. 2016 06 01 PAS’ PRIVATE BILL: WHAT IS IT ALL ABOUT?
13. 2016 06 02 RANG UNDANG-UNDANG PERSENDIRIAN PAS: APA TUJUANNYA?
14. 2016 06 12 “HUDUD CONTROVERSY”: GET THE FACTS AND THE
LAW RIGHT
15. 2016 10 12 HUDUD TERHAD: UMNO DAN PAS SUDAH BOLEH BERSALAMAN
16. 2016 10 17 LIMITED HUDUD: UMNO AND PAS ARE IN A POSITION TO
SHAKE HANDS
17. 2020 09 09 DEVELOPMENT OF THE IMPLEMENTATION OF HUDUD IN BRUNEI
18. 2020 09 09 PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HUDUD DI BRUNEI

G. ICERD DAN STATUT ROM / ICERD AND ROME STATUTE

1. 2018 10 30 PENGESAHAN “KONVENSYEN ANTARABANGSA MENGENAI
PENGHAPUSAN SEMUA BENTUK DISKRIMINASI KAUM”
MERUGIKAN MELAYU
2. 2018 11 09 KESAN PENGESAHAN ICERD
3. 2018 11 18 THE CALIPHATE HAD ICERD TOO: A RESPONSE
4. 2018 11 25 TERIMA DENGAN WASPADA
5. 2018 12 10 RATIFIKASI ICERD: MENGIMBAS KEMBALI
6. 2019 03 22 ROME STATUTE ICC: SHOULD MALAYSIA RATIFY IT?
7. 2018 03 22 STATUT ROM ICC: PATUTKAH MALAYSIA MENERIMANYA?
8. 2018 12 08 AMANAT TUN ABDUL HAMID
9. 2019 05 06 SALAH FAHAM MENGENAI STATUT ROM BERTERUSAN 67

H. INTEGRITI DAN RASUAN / INTEGRITY AND CORRUPTION

1. 2008 06 09 FINANCIAL CRIMES AND PROSECUTION OF CORRUPTION AND
RELATED CRIMES
2. 2009 06 15 UCAPAN PENGERUSI LEMBAGA PENASIHAT PENCEGAHAN
RASUAH
3. 2010 03 11 TIADA SESIAPA YANG TERKECUALI DAN TIADA SESIAPA YANG
ISTIMEWA
4. 2010 05 14 UCAPAN PERASMIAN KONVENSYEN PENDAKWAAN SURUHANJAYA
PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA
5. 2012 02 03 INTEGRITY: YOU KNOW IT BUT DO YOU HAVE IT?
6. 2014 02 15 GIVERS AND TAKERS: THE INTEGRITY – CORRUPTION
CONTINUUM
7. 2015 06 16 KELESTARIAN INTEGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA: ISU DAN CABARAN
8. 2017 02 18 IKRAR ANTI-RASUAH: SYABAS SARAWAK DAN KEDAH
9. 2017 05 27 SYABAS SPRM
10. 2020 12 09 BERI KUASA MENDAKWA KEPADA SPRM?
11. 2022 02 28 INTEGRITI: FIKIRLAH SENDIRI APA YANG ANDA MAHU DALAM
HIDUP INI

I. JAKSA PENDAMAI / JUSTICE OF THE PEACE

1. 1992 08 06 PERANAN JAKSA PENDAMAI
2. 1993 06 03 KE ARAH KEBERKESANAN JAKSA PENDAMAI MENJALANKAN
TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA

J. KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM / CHIEF JUSTICE, HAKIM

1. 2007 12 11 SPEECH ON THE APPOINTMENT AS CHIEF JUSTICE, MALAYSIA
(TRANSLATION)
2. 2007 12 11 UCAPAN PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA HAKIM NEGARA,
MALAYSIA
3. 2008 10 16 SPEECH AT THE FAREWELL DINER GIVEN BY JUDGES
4. 2008 10 17 UCAPAN PERPISAHAN SEBAGAI KETUA HAKIM NEGARA
5. 2017 05 06 THE CONSTITUTIONALITY OF THE APPOINTMENT OF A CHIEF
JUSTICE BEYOND THE AGE OF 66 YEARS AND SIX MONTHS
6. 2017 05 06 KEPERLEMBAGAAN PELANTIKAN SEMULA KETUA HAKIM
NEGARA SELEPAS UMUR 66 TAHUN ENAM BULAN
7. 2017 07 11 THE CONSTITUTIONALITY OF THE APPOINTMENT OF A CHIEF
JUSTICE BEYOND THE AGE OF 66 YEARS AND 6 MONTHS: A
RESPONSE
8. 2017 07 11 KEPERLEMBAGAAN PELANTIKAN KETUA HAKIM NEGARA
SETELAH MENCAPAI UMUR 66 TAHUN 6 BULAN: SATU JAWAPAN
9. 2018 06 12 KEDUDUKAN KETUA HAKIM NEGARA: BIARLAH MAHKAMAH
MEMUTUSKANNYA?
10. 2018 06 12 THE POSITION OF THE CHIEF JUSTICE: LET THE COURT
DECIDE?
11. 2018 06 17 PELETAKAN JAWATAN TUN RAUS SEBAGAI KETUA HAKIM
NEGARA
12. 2018 06 17 RESIGNATION OF TUN RAUS AS CHIEF JUSTICE
13. 2018 07 13 APPOINTMENT OF TAN SRI RICHARD MALANJUM AS CHIEF
JUSTICE
14. 2018 07 13 PELANTIKAN TAN SRI RICHARD MALANJUM SEBAGAI KETUA
HAKIM NEGARA
15. 2018 07 21 THE ISSUE OF TWO CHIEF JUSTICE
16. 2018 08 12 CADANGAN REFORMASI INSTITUSI DARI SUDUT PELANTIKAN
KETUA HAKIM NEGARA, PEGUAM NEGARA DAN MENTERI
UNDANG-UNDANG
17. 2018 08 12 PERLUKAH PROSEDUR PELANTIKAN KETUA HAKIM NEGARA
HAKIM NEGARA, PEGUAM NEGARA DAN MENTERI
UNDANG-UNDANG DIPINDA?
18. 2019 11 16 KEEP APPOINTMENT OF CHIEF JUSTICE OUT OF PARLIAMENTARY
SELECT COMMITTEE
19. 2020 09 24 MANTAN HAKIM DAN POLITIK

K. LAIN-LAIN / MISCELLANEOUS

1. 1995 02 01 WORLD UNDERSTANDING MONTH
2. 2001 11 05 SEMINAR KAEDAH ALTERNATIF PENYELESAIAN PERTIKAIAN
MENURUT ISLAM (IKIM): UCAPAN PENUTUP
3. 2008 01 31 IN MEMORY OF THE LATE TAN SRI ABDUL MALEK AHMAD,
PRESIDENT OF THE COURT OF APPEAL, MALAYSIA
4. 2008 06 16 MEDIATION IN ASIA PACIFIC: CONSTRAINTS AND CHALLENGES
5. 2008 09 01 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, SEOUL, KOREA
6. 2009 02 11 ULASAN BUKU “POLITIK BARU” OLEH DATO’ SAIFUDDIN
ABDULLAH
7. 2012 04 04 SUNNAH ALLAH, USAHA, DO’A DAN TAKDIR
8. 2012 06 23 INTELLECTUAL DISCOURSE FOR INTERNATIONAL STUDENTS:
INNOVATION AND CREATIVITY
9. 2012 10 30 MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DALAM BIDANG PERUNDANGAN:
PROSPEK DAN MASA HADAPAN
10. 2013 07 06 PROBLEMS SURROUNDING CLAIMS FOR DAMAGES IN
ACCIDENT CASES
11. 2013 12 27 THERE IS NO SUBSTITUTE FOR EFFICIENCY, HONESTY,
DISCIPLINE AND HARD WORK
12. 2014 08 31 DARI SAWAH KE ISTANA KEHAKIMAN
13. 2014 11 11 ULASAN KES MUHAMAD JUZAILI BIN MOHD KHAMIS DLL
14. 2016 09 02 PEGAWAI AWAM SEBAGAI PENYELAMAT NEGARA
15. 2017 01 08 FATHUL BARI MAT JAHYA & ANOR: A COMMENTARY
16. 2017 05 11 OF MODERN MEDICINES, JINNS AND BISCUITS
17. 2017 05 20 RIA’ KERANA IMAN DAN ILMU
18. 2017 08 08 HATI, JANTUNG DAN OTAK
19. 2017 08 31 BERURUSAN DENGAN PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN:
DAHULU DAN SEKARANG
20. 2017 09 14 UCAPAN-UCAPAN AWAL SAYA
21. 2017 09 22 KALIMAH SYAHADAH PADA SELIPAR HOTEL
22. 2017 10 13 SALAHKAH JIKA PENGUSAHA LAUNDRET MELETAKKAN
TANDA “UNTUK ORANG ISLAM SAHAJA”?
23. 2017 12 27 URUSAN DI PEJABAT TANAH PATUT DIPERMUDAHKAN LAGI
24. 2018 01 25 SERIK
25. 2018 09 24 JAWATANKUASA TERTINGGI INSTITUSI HAL EHWAL ISLAM
PERINGKAT KEBANGSAAN: BEBERAPA ISU UNTUK
DIPERTIMBANGKAN
26. 2018 11 29 RESPONSE TO SRI RAM
27. 2018 12 20 SUHAKAM SUDAH BESAR KEPALA
28. 2018 12 26 SEKOLAH KEBANGSAAN TELAH BERUBAH MENJADI
SEKOLAH AGAMA: SATU ULASAN
29. 2019 02 25 JAWAPAN KEPADA SEMUA PENGKRITIK SAYA
30. 2019 02 25 RESPONSE TO ALL MY CRITICS
31. 2019 06 13 ADIB MALANG LAGI: SETELAH MATI DI SINGKIR PULA
32. 2019 07 17 KES WAN JI: BERHATI-HATI MEMBUAT KOMEN
33. 2020 03 18 PAKAIAN PRAMUGARI: FOKUSLAH KEPADA ISU-ISU SEMASA
YANG LEBIH BES36
34. 2020 07 15 JUMAAT HARI JAWI: SENTIMEN DAN BIADAB
35. 2021 02 27 KEBEBASAN APA YANG DIPERJUANGKAN OLEH MALAYSIAKINI
DAN PENYOKONG-PENYOKONGNYA?
36. 2021 06 06 ALMARHUM PROFESSOR TAN SRI AHMAD IBRAHIM YANG SAYA
KENALI
37. 2022 02 28 KES SIS FORUM: SATU ULASAN
38. 2023 02 22 MENYERTAI UPACARA YEE SANG BOLEH MEMBAWA KEPADA
SYIRIK?

L. MAHKAMAH SIVIL DAN MAHKAMAH SYARIAH: ISU BERKAITAN / CIVIL AND SHARIAH COURTS: RELATED ISSUES

1. 2000 10 24 CIVIL AND SYARIAH COURTS IN MALAYSIA: CONFLICT OF
J URISDICTIONS (ABRIDGED VERSION)
2. 2000 10 24 CIVIL AND SYARIAH COURTS IN MALAYSIA: CONFLICT OF
JURISDICTIONS
3. 2000 10 24 MAHKAMAH SIVIL DAN SYARIAH DI MALAYSIA: PERCANGGAHAN
BIDANGKUASA
4. 2003 08 13 PERSPEKTIF RAYUAN DARI MAHKAMAH SIVIL TERHADAP
PENGURUSAN KES RAYUAN DI MAHKAMAH SYARIAH: SYOR DAN
PANDANGAN
5. 2016 11 25 DON’T MEDDLE WITH THE DIVISION OF JURISDICTIONS OF
THE CIVIL AND SHARIAH COURTS
6. 2016 11 25 JANGAN GANGGU PEMBAHAGIAN BIDANG KUASA MAHKAMAH
SIVIL DAN MAHKAMAH SYARIAH

M. MAHKAMAH SYARIAH / SYARIAH COURTS

1. 1973 04 PROOF IN THE SYARIAH COURTS IN MALAYA
2. 1973 MLJ xxxii PROOF IN THE SYARIAH COURTS IN MALAYA
3. 1999 06 08 PERBINCANGAN KERTAS KERJA “PERKEMBANGAN TERKINI
MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA”
4. 2001 05 15 PELAKSANAAN/PENGUATKUASAAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH
SYARIAH: HALANGAN DAN PENYELESAIAN
5. 2013 10 05 MAHKAMAH SYARI’AH: REALITI DAN PENDEKATAN

N. MAJLIS ANUGERAH / AWARDS

1. 2008 02 28 UCAPAN DI MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH KHIDMAT
CEMERLANG MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA 2006
2. 2008 08 07 UCAPAN DI MAJLIS ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG 2007
3. 2011 10 15 UCAPAN BALAS PENERIMAAN IJAZAH KPENGURUSAN UNIVERSITI
TENAGA NASIONAL KE-14
4. 2011 12 03 UCAPAN BALAS PENERIMAAN IJAZAH KEHORMAT DOKTOR
FALSAFAH SYARI’AH DAN KEHAKIMAN UNIVERSITI SAINS ISLAM
MALAYSIA (USIM)
5. 2014 11 01 TERIMA KASIH MALAYSIA
6. 2015 10 14 SPEECH AS RECEPIENT OF NATIONAL MAAL HIJRAH AWARD
1437 (TRANSLATION)
7. 2015 10 14 UCAPAN TOKOH MAAL HIJRAH 1437

O. MAJLIS SOSIAL / SOCIAL EVENTS

1. 1993 07 24 RESPONSE AT INSTALLATION DINNER OF PRESIDENT OF
ROTARY CLUB TABJUNG BUNGAH
2. 1994 07 02 UCAPAN DI MALAM KENANGAN SEKOLAH MENENGAH ST. MARK,
BUTTERWORTH
3. 2004 02 28 UCAPAN DI MAJLIS PERKAHWINAN MOHD. ARIF ABDUL HAMID
DAN ROZLINDA YAHYA
4. 2006 12 23 UCAPAN DI MAJLIS PERKAHWINAN MURNI
5. 2008 10 13 UCAPAN DI MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA MAHKAMAH KUALA
LUMPUR
6. 2009 10 11 PERUTUSAN DI MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFIRTI
JAWATANKUASA KECIL SYARIAH, JAWATANKUASA PEGUAM
PULAU PINANG
7. 2011 10 02 UCAPAN DI MAJLIS PERKAHWINAN MELATI

P ORDINAN DARURAT, ISA, AKTA HASUTAN, RUU HARMONI / EMERGENCY E, ISA,
SEDITION ACT, HARMONY BILLS

1. 2014 07 17 PEMANSUHAN PROKLAMASI DAN ORDINAN DARURAT, ISA
DAN AKTA HASUTAN DAN PENGGANTIANNYA
2. 2014 09 03 RINGKASAN PANDANGAN SAYA MENGENAI PEMANSUHAN
AKTA HASUTAN 1948 DAN CADANGAN MENGADAKAN RANG
UNDANG-UNDANG HARMONI
3. 2014 09 06 AKTA HASUTAN 1948: KEPENTINGAN MELAYU DAN ANAK2
NEGEERI SABAH DAN SARAWAK DAN PERPADUAN RAKYAT
MALAYSIA
4. 2014 12 10 MENGAPA AKTA HASUTAN PERLU DIKEKAL DAN DIPERKEMASKAN?
5. 2015 04 13 RANG UNDANG-UNDANG AKTA HASUTAN (PINDAAN) 2015:
SATU ULASAN
6. 2019 05 23 USAHA MEMANSUHKAN AKTA HASUTAN: KALI KEDUA
7. 2020 10 25 DARURAT ATAU GENTLEMEN’S AGREEMENT: MANA LEBIH BAIK?
8. 2020 10 30 PROKLAMASI DARURAT: WAJIBKAH YDPA MENGIKUT NASIHAT
NASIHAT PM?
9. 2020 11 23 SAMBUNGAN KEPADA “PROKLAMASI DARURAT: WAJIBKAH YDPA
MENGIKUT NASIHAT PM?
10. 2021 08 05 PEMBATALAN ORDINAN-ORDINAN DARURAT 2021: SALAH
FAHAM MENGENAI BERTINDAK ATAS NASIHAT

Q. PANCING / ANGLING

1. 1994 08 22 ANGLING AND THE LAW
2. 1997 03 31 LEGISLATIVE REQUIREMENTS AND CONSTRAINTS IN SPORTS
FISHING
3. 1997 04 30 ANGLING AND ECO-TOURISM SEMINAR: A PERSONAL
IMPRESSION
4. 1999 11 13 ANGLING AND THE LAW: A GENERAL OVERVIEW

5. 1999 11 13 MALAYSIAN ANGLING SEMINAR 1999 BUKIT MERAH LAKE TOWN
RESORT: CLOSING SPEECH
6. 1999 11 13 PANCING DAN UNDANG-UNDANG: GAMBARAN UMUM
7. 2000 02 15 UNIFICATION OF ANGLING ASSOCIATIONS
8. 2000 05 30 MAKE PULAU KENDI AREA A ANGLING ZONE ONLY
9. 2000 12 13 PENYATUAN PERSATUAN-PERSATUAN MEMANCING: SATU
CADANGAN
10. 2002 01 26 SEMINAR ON PROJECT IGFA MALAYSIA
11. 2002 12 09 PMPP IS 10 YEARS OLD
12. 2002 12 31 FISHERIES (RECRETIONAL FISHING) RULES, 2000: AN
APPRAISAL
13. 2003 06 29 SEPATAHKATA PRESIDEN PeMM

R. PARLIMEN / PARLIAMENT

1. 2014 06 03 PATUTKAH KUASA PARLIMEN MEMBUAT UNDANG-UNDANG
JENAYAH DIBERIKAN KEPADA BADAN PERUNDANGAN NEGERI
KELANTAN?
2. 2014 06 10 SHOULD PARLIAMENT ALLOW KELANTAN STATE LEGISLATIVE
ASSEMBLY TO LEGISLATE OVER CRIMINAL LAW?
3. 2016 11 26 PARLIMEN TERCEMAR
4. 2016 11 26 THE PARLIAMENT IS DISGRACED
5. 2019 07 26 OPEN LETTER TO ALL MEMBERS OF PARLIAMENT
6. 2019 07 26 SURAT TERBUKA KEPADA SEMUA AHLI PARLIMEN

S. PEGUAM DAN PERSATUAN UNDANG-UNDANG / BAR AND LAW SOCIETIES

1. 1994 05 27 UCAPAN DI MAJLIS PEMBUKAAN PUSAT PENASIHAT UNDANG-
UNDANG JAWATANKUASA PEGUAM PULAU PINANG
2. 1994 11 21 SPEECH AT THE MALAYSIAN EDUCATION FAIR
3. 1996 04 20 PERSIDANGAN TAHUNAN BIRO BANTUAN GUAMAN
4. 1997 10 27 PERKIM-GOON LAW ASSOCIATION SPEECH BY PATRON
5. 1999 02 05 UCAPAN DI MAJLIS SILATULRAHIM AIDILFITRI PEGUAM-
PEGUAM SYARIAH PULAU PINANG
6. 1999 04 21 SPEECH AT 7TH ANNUAL GENERAL MEETING OF PERKIM-GOON LAW
ASSOCIATES
7. 1999 10 09 SPEECH AT FAREWELL DINNER BY PENANG BAR
8. 2000 05 30 ADVOCACY & DECORUM IN COURT, PROFESSIONAL CONDUCT
OF COUNSEL IN AND OUT OF COURT, DUTIES OF COUNSEL
9. 2001 03 10 ADVOCATES AND SOLICITORS DISCIPLINARY BOARD:
CHAIRMAN’S ADDRESS
10. 2001 08 11 DISCIPLINE AND DISCIPLINARY ACTONS OF ADVOCATES AND
SOLICITORS
11. 2001 11 07 ADMINISTRATION OF PROPERTY IN MALAYSIA: A CIVIL LAW
AND SHARIAH LAW PERSPECTIVE
12. 2001 11 08 11TH MALAYSIAN LAW CONFERENCE CLOSING SPEECH
13. 2002 01 12 SPEECH TO MEMBERS OF THE DISCIPLINARY BOARD,
DISCIPLINARY COMMITTEE, INVESTIGATING TRIBUNAL AND THE
STATE BAR COMMITTEE PENANG
14. 2002 03 09 SPEECH TO MEMBERS OF THE DISCIPLINARY BOARD,
DISCIPLINARY COMMITTEE, INVESTIGATING TRIBUNAL AND THE
STATE BAR COMMITTEES KOTA BHARU
15. 2002 06 11 SPEECH TO MEMBERS OF THE DISCIPLINARY BOARD,
DISCIPLINARY COMMITTEE, INVESTIGATING TRIBUNAL AND THE
STATE BAR COMMITTEES KUALA TERENGGANU
16. 2003 10 13 SPEECH AT THE FINAL YEAR LAW STUDENTS’ (I.I.U.M.) ANNUAL
DINNER
17. 2004 03 09 I.I.U.M. LAWGRADS 2004 DINNER
18. 2004 10 25 SPEECH AT IIUM LAWGRADS DINNER 2004 (NO.2)
19. 2004 12 11 UCAPAN DI MAJLIS MAKAN MALAM ANJURAN JAWATANKUASA
KECIL SYARIAH , JAWATANKUASA PEGUAM PULAU PINANG
SEMPENA MENYAMBUT AIDIL ADHA 2004
20. 2007 11 12 SPEECH AT AIKOL GRADUATION DINNER
21. 2008 04 04 SPEECH AT THE FACULTY OF LAW, U.K.M. ELEGENT LAW NIGHT
22. 2008 10 16 UCAPAN DI MAJLIS MAKAN TENGAH HARI BERSAMA PELAJAR-
PELAJAR UNDANG-UNDANG UKM
23. 2008 10 17 FAREWELL SPEECH AT THE KUALA LUMPUR BAR- BENCH
DINNER 2008
24. 2012 06 22 UCAPAN DI MAJLIS MAKAN MALAM TAHUNAN JALSOA 2012

T. PEGUAM NEGARA / ATTORNEY GENERAL

1. 2018 06 07 PELANTIKAN TOMMY THOMAS SEBAGAI PEGUAM NEGARA:
SALAH SIAPA?
2. 2018 06 08 PETROLEUM ROYALTY: QUESTIONS FOR NEW ATTORNEY
GENERAL
3. 2018 06 08 ROYALI PETROLIUM: SOALAN UNTUK PEGUAM NEGARA BARU
4. 2018 07 12 SHOULD THE POSTS OF ATTORNEY GENERAL AND PUBLIC
PROSECUTOR BE SEPARATE?
5. 2018 08 11 WITHDRAWAL OF CHARGES: ATTORNEY GENERAL SHOULD
EXPLAIN
6. 2018 09 09 FIRST THREE MONTHS OF TOMMY THOMAS AS ATTORNEY
GENERAL
7. 2020 03 07 TOMMY THOMAS DAN LATHEEFA KOYA: SATU PENGAJARAN

U. PEJABAT DAN PENJAWAT AWAM / PUBLIC OFFICE AND OFFICERS

1. 1999 05 19 UCAPAN DI PERAYAAN HARAI GURU PERINGKAT NEGERI PULAU
PINANG
2. 2002 01 18 UCAPAN PEMBUKAAN DI SESI DIALOG KURSUS JURUBAHASA
3. 2008 08 26 UCAPAN PERASMIAN PERSIDANGAN DWI-TAHUNAN TIMBALAN
TIMBALAN PENDAFTAR DAN PENOLONG KANAN PENDAFTAR SE
MALAYSIA 2008

V. PELANCARAN BUKU / LAUNCHING OF BOOKS

1. 2007 11 30 SPEECH AT LAUNCHING OF THE BOOK “SENTENCING PRACTICE
“SENTENCING PRACTICE IN MALAYSIA BY HO MOOI CHENG
2. 2008 02 14 SPEECH AT THE LAUNCHING OF THE BOOK: “LAWS OF INDIA ON
RELIGION AND RELIGIOUS AFFAIRS” By PROFESSOR DR. TAHIR
MAHMOOD
3. 2008 06 26 SPEECH AT THE LAUNCHING OF “DOCUMENT OF DESTINY: THE
CONSTITUTION OF THE FEDERATION OF MALAYSIA” BY PROF
DR. SHAD SALEEM FARUQI
4. 2008 10 10 SPEECH AT THE LAUNCHING CEREMONY OF “AHMAD SARJI
ATTAINING EMINENCE”
5. 2016 05 13 UCAPAN DI MAJLIS PELANCARAN BUKU “THE TRUTH SHALL
PREVAIL” OLEH TUN ARIFFIN ZAKARIA, KETUA HAKIM NEGARA
6. 2016 12 08 UCAPAN DI MAJLIS PELANCARAN BUKU “KONFLIK DAN
PENGHARMONIAN”

W. PENGAMPUNAN / PARDON

1. 2018 05 12 PENGAMPUNAN DATO’ SERI ANWAR IBRAHIM ATAS ASAS APA?
2. 2018 05 13 KUASA PENGAMPUNAN
3. 2018 05 14 PENGAMPUNAN DATO’ SERI ANWAR DAN KEADILAN KEPADA
SAIFUL
4. 2018 10 11 PARDON AND REMOVAL OF DISQUALIFICATION TO BE A
MEMBER OF PARLIAMENT.
5. 2018 10 11 PENGAMPUNAN DAN PEMBATALAN KEHILANGAN KELAYAKAN
UNTUK MENJADI AHLI PARLIMEN.
6. 2022 09 07 PATUTKAH DS NAJIB DIBERI PENGAMPUNAN?

X. PENGHARMONIAN UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SYARIAH / HARMONISATION OF CIVIL LAW AND SHARIAH

1. 2003 10 20 HARMONISATION OF SHARI’AH AND CIVIL LAW IN MALAYSIA:
PRESENT REALITY AND FUTURE ACTIONS
2. 2004 07 24 HARMONIZATION OF ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW: IS IT
POSSIBLE?
3. 2005 06 29 INTERNATIONAL CONFERENCE ON “HARMONIZATION OF
SHARI’AH AND CIVIL LAW: TOWARDS A METHODOLOGY OF
HARMONIZATION”: OPENING SPEECH
4. 2005 12 05 KOMUNITI SYARI’AH: PERANANNYA DALAM ISU-ISU SYARI’AH
DAN SIVIL
5. 2006 09 20 CONFLICT OF CIVIL AND SHARI’AH LAW: ISSUES AND PRACTICAL
SOLUTIONS IN MALAYSIA
6. 2008 11 06 HARMONIZATION OF COMMON LAW AND SHARI’AH IN MALAYSIA:
A PRACTICAL APPROACH
7. 2009 02 05 EAST AND WEST HAVE MET?
8. 2009 09 28 INTERLINK/INTERFACE BETWEEN CIVIL LAW SYSTEM AND
SHARI’AH RULES AND PRINCIPLES AND EFFECTIVE DISPUTE
RESOLUTION MECHANISM
9. 2009 11 27 PENYESUAIAN SISTEM PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN
SYARIAH DAN SIVIL DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
10. 2010 03 23 “COMMON AREAS OF INTEREST FOR SHARIA AND COMMON LAW
COURTS IN JUDICIAL EDUCATION”
11. 2010 07 29 INTERFACE BETWEEN SHARI’AH AND CIVIL LAW IN ISLAMIC
FINANCE: CURRENT PROBLEMS AND THE WAY FORWARD
12. 2012 03 03 HARMONISATION OF SHARI’AH AND COMMON LAW IN MALAYSIA:
THE WAY FORWARD

Y. PERBANKAN, KEWANGAN ISLAM DAN TAKAFUL / ISMAMIC BANKING, FINANCE AND TAKAFUL

1. 2003 02 18 DISPUTE RESOLUTION FOR ISLAMIC BUSINESS AND FINANCE
CASES: THE WAY FORWARD
2. 2003 05 08 DISPUTE RESOLUTION FOR ISLAMIC BUSINESS AND FINANCE
CASES: THE WAY FORWARD
3. 2009 06 17 PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL: FORUM UNTUK
PENYELESAIAN ISU UNDANG-UNDANG DAN HUKUM SYARAK
4. 2009 11 02 ISU-ISU PERUNDANGAN DALAM KEWANGAN ISLAM: ULASAN
KERTAS KERJA
5. 2011 11 02 OPENING REMARKS ON VISIT TO INCEIF
6. 2011 12 07 MALAYSIA AS AN ISLAMIC FINANCE HUB: MALAYSIAN LAW AS THE
LAW OF REFERENCE AND MALAYSIAN COURTS AS THE FORUM
FOR SETTLEMENT OF DISPUTES
7. 2012 04 10 MAKING OUR CONTRIBUTION TO ISLAMIC BANKING AND SHARI’AH
8. 2012 09 20 THE NEED FOR SHARIAH-COMPLIANT LAW OF CHOICE FOR
ISLAMIC FINANCE TRANSACTIONS
9. 2012 10 04 LATE PAYMENT CHARGE ON JUDGMENT DEBTS ARISING FROM
FINANCIAL TRANSACTIONS IN ACCORDANCE WITH SHARIAH
10. 2012 10 17 ETHICAL DIAMENTIONS IN ISLAMIC FINANCE: THE WAY
FORWARD
11. 2012 11 01 ISSUES AND CHALLENGES PERTAINING TO THE ROLE OF
SHARIAH ADVISORY COUNCIL IN UPHOLDING SHARIAH
PRINCIPLES IN ISLAMIC BANKING AND FINANCE
12.. 2012 11 06 PENGHAKIMAN MAHKAMAH, RESOLUSI MPS DAN GARIS
PANDUAN BNM MENGENAI “UNEARNED INCOME”, “UNEARNED
PROFIT”, “DEFERRED PROFIT” DAN IBRA
13. 2012 47 ISRA THE SAC’S ROLE IN RESOLVING ISLAMIC BANKING DISPUTES
IN MALAYSIA: A MODEL TO FOLLOW?
14. 2012 LR 80 THE NEED FOR SHARIAH-COMPLIANT LAW OF CHOICE FOR
ISLAMIC FINANCE TRANSACTIONS
15. 2013 01 31 PENGHARMONIAN UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SHARI’AH
DALAM PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA
16. 2013 02 22 DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCE AND ISLAMIC LAW OF
MU’AMALAT IN THE 21ST CENTURY
17. 2013 02 24 POSTSCRIPT TO “SHARIAH ADVISORY COUNCIL’S ROLE IN
RESOLVING ISLAMIC BANKING DISPUTES IN MALAYSIA: A
MODEL TO FOLLOW?”
18. 2013 05 07 APPLICATION AND DEVELOPMENT OF IBRA’ IN ISLAMIC BANKING
IN MALAYSIA
19. 2013 06 28 SOME OBSERVATIONS ON THE ROLE OF JUDGES IN
SETTLEMENT OF DISPUTES IN ISLAMIC FINANCE CASES, SAC,
ORDER 42 RULE 12A ROC 2012 AND IBRA’
20. 2013 12 31 DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCE AND ISLAMIC LAW OF
MU’AMALAT IN THE 21ST CENTURY
21. 2013 JIBLR 356 GRANTING OF IBRA’ BY ISLAMIC BANKS IN MALAYSIA
A MATTER OF DISCRETION OR OBLIGATION
22. 2013 LR 26 APPLICATION AND DEVELOPMENT OF IBRA’ IN ISLAMIC
BANKING IN MALAYSIA
23. 2014 02 19 ISLAMIC FINANCE: LET US NOT BE “AN UMMAH OF LOST
OPPORTUNITY”
24. 2014 09 03 MALAYSIA: LAW OF CHOICE FOR ISLAMIC FINANCE AND
CENTRE FOR DISPUTE RESOLUTION
25. 2014 10 27 ISLAMIC BANKING PRODUCTS AND MAQASID AL-SHARI’AH: DO
THEY WALK TOGETHER?
26. 2014 11 12 THE IDEAL LEGAL FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCE
27. 2015 03 12 JBFLP THE ADJUDICATION OF SHARIAH ISSUES IN ISLAMIC
FINANCE CONTRACTS: GUIDANCE FROM MALAYSIA

Z. PERLEMBAGAAN / CONSTITUTION

1. 2002 09 17 KEDUDUKAN ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA:
KESANNYA KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA
2. 2005 02 14 TAK-DISKRIMINASI ATAS ALASAN GENDER
3. 2006 11 29 CONFLICT OF INTERESTS BETWEEN DIFFERENT BASIC RIGHTS
4. 2008 02 13 THE ROLE OF RELIGION IN STATE AFFAIRS: THE MALAYSIAN
PERSPECTIVE
5. 2008 03 23 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FEDERAL AND STATE
STATE COURTS IN MALAYSIA
6. 2013 01 14 FIFTY-FIVE YEARS OF INDEPENDENCE: REVISITING THE FEDERAL
CONSTITUTION – LEGAL CHANGES AND IMPACT
7. 2013 02 19 ISLAM DAN TAFSIRAN KEPERLEMBAGAAN OLEH MAHKAMAH
DI MALAYSIA
8. 2013 05 22 55 TAHUN PELAKSANAAN PERUNTUKAN-PERUNTUKAN
MENGENAI ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN:
MASALAH DAN PENYELESAIAN
9. 2014 12 23 BIDANGKUASA PERSEKUTUAN DAN NEGERI MENGENAI
UNDANG-UNDANG JENAYAH DI MALAYSIA
10. 2016 11 14 SHOULD THE RUKUN NEGARA BE MADE THE PREAMBLE TO
THE CONSTITUTION?
11. 2016 11 14 WAJARKAH RUKUN NEGARA DIJADIKAN MUQADIMAH
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN?
12. 2017 03 05 WAJARKAH RUKUN NEGARA DIJADIKAN MUQADIMAH
(PREAMBLE) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN? PERUTUSAN
KHAS
13. 2017 04 11 ARTIKEL 121 (1A): SEJAUH MANAKAH IANYA MENYELESAIKAN
KONFLIK BIDANG KUASA ANTARA MAHKAMAH SYARIAH DAN
MAHKAMAH SIVIL
14. 2017 06 12 NOT FOR JUDGES TO REWRITE THE CONSTITUTION
15. 2018 03 30 HAKIM BUKAN PARLIMEN
16. 2018 03 30 NO JUDGE IS A PARLIAMENT
17. 2018 06 29 PENGGUNAAN BAHASA MANDARIN UNTUK TUJUAN RASMI
KEMENTERIAN KEWANGAN
18. 2019 12 16 SIAPA MENCEROBOH BIDANGKUASA SIAPA, PARLIMEN ATAU
MAHKAMAH?
19. 2019 12 16 WHO IS ENCROACHING WHOSE JURISDICTION, PARLIAMENT
OR COURTS?
20. 2020 01 18 ADAKAH JAKIM MENYALAHI PERLEMBAGAAN?
21. 2021 09 23 “BAPA” JUGA BERMAKSUD “IBU”: HAKIM MENGAMBIL ALIH
KUASA PARLIMEN DAN MAJLIS RAJA-RAJA
22. 2022 05 22 BAHASA MELAYU DAN PENGUKUHAN MELALUI UNDANG-
UNDANG
23. 2022 10 18 PERCAYALAH DOKTRIN BASIC STRUCTURE AKAN DIGUNAKAN
UNTUK MEMBATALKAN KESALAHAN SYARIAH

AA. PERPADUAN DAN PERPECEHAN MELAYU / MALAY UNITY AND DISUNITY

1. 2014 04 22 PERPECAHAN MELAYU PUNCA TUNTUTAN MELAMPAU BUKAN
MELAYU
2. 2014 07 21 MEMPERTAHANKAN PERLEMBAGAAN SEBAGAI ASAS
PERPADUAN NEGARA
3. 2014 11 23 DEMI AGAMA, BANGSA DAN NEGARA MELAYU PERLU BERSATU
4. 2016 05 18 MULTAQA PERPADUAN UMMAH: KERTAS RINGKAS
5. 2016 06 10 RESOLUSI MULTAQA PERPADUAN UMMAH: SATU ULASAN
6. 2016 08 03 FAKTOR PENGHALANG PERPADUAN MELAYU
7. 2019 02 20 PERPADUAN UMMAH: ADA SEBAB UNTUK SENYUM
8. 2019 07 04 BENARKAH SEMENANJUNG PENGHALANG PERPADUAN?
9. 2019 07 09 MELAYU BERSATU: ULASAN KE ATAS PELAWAAN TUN DR.
MAHATHIR
10. 2019 07 11 MELAYU BERSATU: ULASAN TAMBAHAN
11. 2020 12 08 SETELAH BERJAYA MENENTANG RATIFIKASI ICERD KE MANA
MELAYU?

AB. POLITIK DI MALAYSIA / POLITICS IN MALAYSIA
1. 2005 04 07 DEMOCRACY N PRACTICE IN MALAYSIA: SOME OBSERVATIONS
2. 2012 02 21 PENCAPAIAN UMAT ISLAM PASCA-MERDEKA: POLITIK DAN
PEMERINTAHAN
3. 2013 03 10 WAWANCARA OLEH MINGGUAN MALAYSIA
4. 2013 03 25 MEMBINA TAMADDUN BERASASKAN ISLAM DI ABAD KE-21:
PERANAN BANGSA MELAYU
5. 2013 07 08 MALAYSIA: A MODERN EXAMPLE WHERE RELIGION AND
DEMOCRACY CO-EXIST
6. 2014 03 14 BERSAMA-SAMA MEMPERTAHANKAN PERLEMBAGAAN
MALAYSIA
7. 2014 06 29 PEMBANGKANG, MAJLIS PEGUAM DAN COMANGO “MERAMPAS”
MKPN (NUCC)
8. 2014 07 08 PEMBETULAN DAN PENJELASAN
9. 2014 12 14 UCAPAN PERASMIAN DI PERSIDANGAN AGUNG TAHUNAN
ERKASA KALI KE 5
10. 2014 12 16 PERPADUAN MELAYU TERAS PEMBINAAN NEGARA ISLAM
11. 2014 12 30 TSUNAMI DI ACEH BANJIR DI KELANTAN: ADA
PENGAJARANNYA?
12. 2015 01 07 PEGAJARAN TSUNAMI DAN BANJIR (BAHAGIAN KE 2)
13. 2015 04 02 MELAYU DAN ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN DAN POLITIK
MALAYSIA
14. 2015 04 09 PENGHAYATAN WASATIYYAH DALAM PERLEMBAGAAN
MALAYSIA: ASAS PENYATUAN
15. 2015 02 25 MEMBINA KASATUAN SIKAP DALAM MENGHADAPI CABARAN
SEMASA TERHADAP ISLAM DI MALAYSIA
16. 2016 06 19 KEMENANGAN PRK: SATU NASIHAT
17. 2016 06 19 AMANAT TUN HAMID
18. 2016 06 21 SATU PENJELASAN: TUN HAMID
19. 2017 04 16 PILIHANRAYA TANPA BENDERA
20. 2017 06 30 NO MORE POLITICIANS IN GLCS AND GOVERNMENT AGENCIES
21. 2018 05 07 PRU14: SEDIKIT PEMERHATIAN
22. 12. 2018 05 25 POLITIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA SELEPAS PRU 14
23. 2018 08 31 KUASA DI ATAS KEADILAN
24. 2018 08 31 POWER OVER JUSTICE
25. 2019 05 13 PENUBUHAN “PUTRA” MERUGIKAN MELAYU/ISLAM
26. 2019 09 25 TANJUNG PIAI: JANGAN BERI KEPADA MCA
27. 2019 09 29 FORUM NARATIF MALAYSIA BAHARU: APA TUJUANNYA?
28. 2019 10 23 KONGRES MARUAH MELAYU: YANG DI RANCANG DAN YANG
TERJADI
29. 2020 02 28 MELAYU TERTIPU LAGI
30. 2020 03 02 PESANAN KEPADA KERAJAAN PN: WALAUPUN KEKAL SEHARI.
BUAT YANG BETUL
31. 2020 03 13 PERINGATAN KEPADA PEMIMPIN-PEMIMPIN POLITIK: BUAT
KERJA!
32. 2020 03 28 PERIKATAN NASIONAL PERLU JAUHI DAN JAUHKAN TUN DR.
MAHATHIR
33. 2020 06 13 ROBOH KUIL HARAM, MELAYU RASIS!
34. 2020 06 22 PEMBAHAGIAN KAWASAN PILIHAN RAYA ANTARA PARTI-PARTI
KOMPONEN PN DALAM PRU 15
35. 2020 07 09 TS MUHYIDDIN KEMBALI KEPADA UMNO: SOKONGAN
TERHADAP CADANGAN DS NAZRI AZIZ
36. 2020 07 31 CAMPUR TANGAN PEMIMPIN POLITIK DALAM KEPUTUSAN
MAHKAMAH
37. 2020 09 26 KEPERLUAN PERSEFAHAMAN ANTARA PARTI-PARTI POLITIK
DAN NGO-NGO MELAYU
38. 2020 10 01 KOMPLOT SEPTEMBER 2020: APA KESANNYA?
39. 2020 10 16 DS ANWAR TELAH GAGAL, ADAKAH KERAJAAN PN SELAMAT?
40. 2021 05 28 TANGGUNGJAWAB UTAMA UMNO, PAS DAN BERSATU KEPADA
BANGSA MELAYU ADALAH MENGHALANG PH MENANG DALAM
PRU 15
41. 2021 11 22 KEPUTUSAN PRN MELAKA: PENGAJARAN KEPADA PARTI-PARTI
MELAYU DALAM PRU 15?
42. 2021 12 17 CAMPUR TANGAN POLITIK DALAM PENYIASATAN,
PENDAKWAAN DAN PENGHAKIMAN
43. 2022 08 22 KEDUDUKAN DS NAJIB: JANGAN SELEWENG RENCANA SAYA
UNTUK MENYOKONG KEHENDAK SENDIRI
44. 2022 11 22 MELAYU TIDAK BOLEH BERGANTUNG KEPADA UMNO LAGI
45. 2022 11 25 SELAMAT TINGGAL UMNO

AC. PUSAKA, HARTA SEPENCARIAN, KESAN FARAID DAN TANAH RIZAB MELAYU / INHERITENCE, HARTA SEPENCARIAN, EFFECTS OF FARAID AND MALAY RESERVED LAND

1.1998 11 16 NOTA MENGENAI “PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA”
2. 2001 11 10 BIDANGKUASA MAHKAMAH SIVIL DALAM PENTADBIRAN HARTA
AMANAH DI MALAYSIA
3. 2004 05 24 KONFLIK DAN PERKONGSIAN BIDANGKUASA MAHKAMAH SIVIL
DAN MAHKAMAH SYARIAH MENGENAI PENGURUSAN ASET DAN
PENTADBIRAN HARTA PUSAKA DAN WAKAF DI MALAYSIA
4. 2013 09 03 MEMPERKASAKAN TANAH RIZAB MELAYU DAN PERMASALAHAN
INSTITUSI KEWANGAN
5. 2014 10 15 PENAMBAHBAIKAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
HARTA PUSAKA ISLAM DI MALAYSIA
6. 2016 03 06 PEMBAHAGIAN PUSAKA: MASALAH SERIUS KESAN FARAID
PERLU DITANGANI
7. 2016 03 09 HARTA SEPENCARIAN ATAU PUSAKA: ADAT ATAU SYARAK?
8. 2016 03 29 PENGURUSAN HARTA ORANG ISLAM: KONFLIK BIDANGKUASA
MAHKAMAH DAN KESANNYA KE ATAS EKONOMI UMMAH
9. 2020 04 18 EFFECTS OF FARAID: WHAT IS THE SOLUTION?
10. 2020 04 18 KESAN FARAID: APA PENYELESAIANNYA?
11. 2023 03 18 REFORMASI TANAH AKIBAT KESAN FARAID

AD. RAJA-RAJA DAN MAJLIS RAJA-RAJA / RULERS AND CONFERENCE OF RULERS

1. 2014 06 08 CONSTITUTIONAL MONARCHY
2. 2014 06 08 RAJA BERPERLEMBAGAAN
3. 2016 05 24 PERPADUAN UMMAH: PATUTKAH RAJA-RAJA DILIBATKAN?
4. 2017 09 19 MAJLIS RAJA-RAJA: FUNGSINYA MENURUT PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN
5. 2019 01 09 PELETAKAN JAWATAN YANG DI-PERTUAN AGONG DAN
BERIKUTNYA
6. 2019 01 09 RESIGNATION OF YANG DI-PERTUAN AGONG AND WHAT
FOLLOWS
7. 2020 03 01 YDPA MENYELAMATKAN KEADAAN, TUN DR MAHATHIR BUAT
MASALAH LAGI
8. 2021 06 20 PERBINCANGAN YANG DI-PERTUAN AGONG DENGAN PEMIMPIN
POLITIK, PERBINCANGAN KHAS BERSAMA RAJA-RAJA MELAYU,
PENUBUHAN MAGERAN DAN PELANTIKAN PERDANA MENTERI
OLEH MAJLIS RAJA-RAJA
9. 2021 06 24 PERBINCANGAN YANG DI-PERTUAN AGONG: PENJELASAN DAN
TAMBAHAN
10. 2021 07 21 PERLUKAH YANG DIPERTUAN AGONG MEMPUNYAI PRIVY
COUNCIL UNTUK MENASIHATI BAGINDA MENGENAI ISU
UNDANG-UNDANG?
11. 2021 09 08 RAJA BERPERLEMBAGAAN: PERKEMBANGAN YANG
MERISAUKAN
12. 2022 03 17 PELANTIKAN MENTERI BESAR: BUDI BICARA BUKAN SESUKA
HATI
13. 2022 03 18 EPILOG KEPADA “PELANTIKAN MENTERI BESAR: BUDI BICARA
BUKAN SESUKA HATI”
14. 2022 03 18 TIDAK SESUAI MELETAKKAN JAKIM DI BAWAH MAJLIS RAJA-
RAJA

AE. UMNO DAN PAS / UMNO AND PAS

1. 2015 02 13 KE ARAH KERJASAMA UMNO DAN PAS: RINGKASAN
PANDANGANNSAYA
2. 2015 02 15 MENGAPA UMNO DAN PAS PATUT BERKERJASAMA
3. 2015 02 15 WHY UMNO AND PAS SHOULD WORK TOGETHER
4. 2017 05 24 PENCAPAIAN TUAN GURU NIK AZIZ
5. 2018 02 14 BAI’AH MENCERAI ISTERI SEOLAH-OLAH ISTERI ITU BARANGAN
6. 2018 03 07 KERJASAMA UMNO DAN PAS MULA MENUNJUKKAN KESAN
7. 2018 05 28 KEKALAHAN BN: PELUANG MENGHAPUSKAN POLITIK WANG
DALAM UMNO
8. 2018 06 01 HALA TUJU UMNO SELEPAS PRU14
9. 2018 06 24 PERLUKAH CALON PRESIDEN UMNO BERDEBAT?
10. 2018 07 09 PENDEKATAN UMNO SELEPAS PRU 14
11. 2019 03 07 KERJASAMA UMNO DAN PAS MULA MENUNJUKKAN KESAN
12. 2019 04 16 SIAPA PATUT MEMIMPIN UMNO UNTUK MENGHADAPI PRU 15?
13. 2019 07 01 UNTUK MEMULIHKAN UMNO DS ZAHID PERLU BERUNDUR
14. 2019 09 16 PIAGAM MUAFAKAT UMNO DAN PAS TERMETERAI
15. 2020 03 08 TERIMA KASIH KEPADA DS ZAHID
16. 2020 06 28 UMNO DAN PAS PERLU SEPAKAT
17. 2020 07 09 TS MUHYIDDIN KEMBALI KEPADA UMNO: SOKONGAN
ERHADAP CADANGAN DS NAZRI AZIZ
18. 2020 08 04 ADAKAH UMNO KELUAR PN KERANA MARAH
NAJIB DIDAPATI BERSALAH
19. 2021 07 08 UMNO TARIK DIRI DARIPADA KERAJAAN PN: APA KESANNYA?
20. 2022 01 26 UMNO PERLU BUANG IMEJ RASUAH SEBELUM PRN JOHOR DAN
PRU 15
21. 2022 05 20 PINDAAN PERLEMBAGAAN UMNO 2022 MENGGALAKKAN
KEDIKTATORAN DALAM UMNO

AF. UNDANG-UNDANG / LAW

1. 1980 11 24 RECIPROCAL ENFORCEMENT OF JUDGMENTS AND SERVICE OF
PROCESSES IN MALAYSIA
2. 1981 cxvi RECIPROCAL ENFORCEMENT OF JUDGMENTS AND SERVICE OF
PROCESSES IN MALAYSIA
3. 1992 10 07 NOTA PERBICARAAN DAN ULANG BICARA
4. 1996 12 31 ACTIONS AND REMEDIES FOR DEALING WITH INFRINGEMENT OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
5. 1997 12 31 RAYUAN DARIPADA PENOLONG KANAN PENDAFTAR
KEPADA HAKIM DALAM KAMAR
6. 1998 06 03 PROSEDUR MAL
7. 2000 08 28 PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN PERINTAH DI MAHKAMAH
SIVIL
8. 2008 03 04 SHOULD THE INDUSTRIAL COURT NOT BE ALLOWED TO BE WHAT
IT WAS INTENDED TO BE?
9. 2008 11 12 CHANGES IN THE FAMILY LAW FROM 1950S TO 2008: A
A MALAYSIAN PERSPECTIVE
10. 2008 11 14 IMPORTANT CHANGES IN FAMILY LAW IN MALAYSIA IN THE LAST
FORTY YEARS
11. 2012 11 07 IN SEARCH OF A SUITABLE MODEL OF PENAL CODE FOR
AFGHANISTAN
12. 2013 11 03 REVIEW OF CIVIL LAW ACT 1956 (Act 67) COMMENTS
13. 2013 11 29 REVIEW OF CONTRACT’S ACT 1950 WHY AND WHAT?
14. 2014 11 14 CURRENT APPLICATION OF ENGLISH LAW SECTIONS 3, 5,
6 CLA 1956
15. 2017 03 08 WAJARKAH RUKUN NEGARA DIJADIKAN SATU AKTA?
16. 2018 07 02 MENARI DI ATAS TEMBOK PAGAR MASJID: DENDA RM25
17. 2020 01 05 IS SECTION 98 CPC MEANT FOR PREVENTING GATHERINGS.
ASSEMBLIES AND CONFERENCES?
18. 2020 03 23 ADAKAN UNDANG-UNDANG SEWA DAN BELI DAN PAJAK GADAI
ISLAM
19. 2020 04 05 HUKUMAN BAGI KESALAHAN-KESALAHAN DI BAWAH AKTA 336
PERLU DITAMBAH
20. 2022 07 07 HUKUMAN PILIHAN MENGGANTI HUKUMAN MATI MANDATORI:
PANDANGAN AWAL
21. 2023 04 23 CONSTITUTIONALITY OF SECTIONS 4C AND 24(1) (aa), INCOME
TAX ACT 1967.

AG. WAKAF, ZAKAT, INDUSTRI HALAL, FATWA / WAQAF, ZAKAT, HALAL INDUSTRY, FATWA

1. 2012 07 18 OBLIGATION OF COMPANIES TO PAY ZAKAT: ISSUES ARISING
FROM EFFECTS OF SEPARATE LEGAL ENTITY
2. 2012 07 18 OBLIGATION OF COMPANIES TO PAY ZAKAT: SUMMARY OF MY
FINDINGS AND MY VIEWS
3. 2012 LR 481 OBLIGATION OF COMPANIES TO PAY ZAKAT: ISSUES ARISING
FROM EFFECTS OF SEPARATE LEGAL ENTITY
4. 2013 07 06 OBLIGATION OF COMPANIES TO PAY ZAKAT: ISSES ARISING
FROM EFFECTS OF SEPARATE LEGAL ENTITY
5. 2013 07 29 MELUASKAN PEMAKAIAN DAN PERKEMBANGAN PRINSIP
WAKAF DI MALAYSIA TO INCLUDE
6. 2013 09 25 WAQF AND ISLAMIC FINANCE IN MALAYSIA: LEGAL
CONSTRAINTS AND THE WAY FORWARD
7. 2013 10 19 CRITICAL APPRAISAL OF COMPANIES’ OBLIGATIONS
TO PAY ZAKAT IN THE MALAYSIAN CONTEXT
8. 2013 10 24 PROPOSED WAQF BILL COMMENTS
9. 2015 07 29 PEMBANGUNAN INDUSTRI HALAL DI MALAYSIA DARIPADA
SUDUT PERUNDANGAN
10. 2016 02 10 KEWAJIPAN SYARIKAT MEMBAYAR ZAKAT: ISU-ISU YANG
BERBANGKIT DARIPADA PRINSIP ‘ENTITI BERASINGAN DI SISI
UNDANG-UNDANG
11. 2018 08 17 ISSUANCE OF HALAL CERTIFICATES IS A FEDERAL MATTER
12. 2018 08 17 PENGELUARAN SIJIL HALAL DALAM BIDANGKUASA
PERSEKUTUAN
13. 2019 01 02 IS PTPTN LIABLE TO PAY ZAKAT?
14. 2019 01 02 WAJIBKAH PTPTN MEMBAYAR ZAKAT?
15. 2019 08 14 QUESTIONS AND ANSWERS ON OBLIGATION OF
COMPANIES TO PAY ZAKAT
16. 2019 08 16 CONSTITUTIONAL AND LEGAL ISSUES RELATING TO
ZAKAT ON COMPANIES
17. 2019 09 12 ADAKAH FATWA MENGIKAT SYARIKAT
18. 2019 09 12 ARE FATWA BINDING ON COMPANIES

23 04 2023

11 visits