MUZAKARAH JENAYAH SYARIAH KEBANGSAAN : HUDUD DI MALAYSIA : PELUANG, CABARAN & HALANGAN

MUZAKARAH 2 : PELAKSANAAN HUDUD MENURUT PERSPEKTIF PERLEMBAGAAN DAN PERUNDANGAN MALAYSIA (PART 2)

MODERATOR ; PROF. DR. MADYA JASRI BIN JAMAL, PENSYARAH FAKULTI UNDANG-UNDANG UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

AHLI PANEL 1 ; Y.A. BHG TUN ABDUL HAMID BIN MOHAMAD, MANTAN KETUA HAKIM NEGARA

DEWAN CANSELOR TUN ABDUL RAZAK,
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

57 visits