HARTA SEPENCARIAN ATAU PUSAKA: ADAT ATAU SYARAK?

“Harta sepencarian” berasal daripada adat Melayu. Ia berbangkit daripada keadaan tempatan. Dahulu, suami isteri sama-sama memugar tanah...