INDEX OF SPEECHES AND ARTICLES ACCORDING TO SUBJEST MATTER

INDEX OF SPEECHES AND ARTICLES ON TUNABDULHAMID.ME ACCORDING TO SUBJECT MATTER

 

BIOGRAFI TUN ABDUL HAMID BIN HAJI MOHAMAD – To be updated

BIOGRAPHY OF TUN ABDUL HAMID BIN HAJI MOHAMAD – To be updated

 

AKTA 164 (AKTA MEMPERBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) 1976) / ACT 164 (LAW REFORM (MARRIAGE AND DIVORCE) ACT 1976)

1. 2017 04 18 PROPOSED AMENDMENTS OF ACT 164: A PERSONAL TOUCH

2. 2017 04 22 AMENDMENTS OF ACT 164: SECTION 88A IS
UNCONSTITUTIONAL

3. 2017 04 22 PINDAAN AKTA 164: SEKSYEN 88A TAK SAH DI SISI PERLEMBAGAAN

4. 2017 05 14 PINDAAN AKTA MEMBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PERERAIAN) 1976: PERUTUSAN KHAS

AKTA 355 (AKTA MAHKAMAH YARIAH (BIDANG KUASA JENAYAN) 1965) ACT 355 (SYARIAH COURTS (CRIMINAL JURISDICTIONS) ACT 1965)

1. 19. 2016 09 26 PINDAAN AKTA 355: KESAN SEBENAR

2. 2016 09 26 AMENDMENT OF ACT 355: THE REAL EFFECT

3. 2016 10 28 AMENDMENT OF ACT 355: MY INPUT

4. 2017 01 21 AMENDMENT OF ACT 355: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

5. 2017 01 21 PINDAAN AKTA 355: SOALAN-SOALAN LAZIM

6. 2017 02 08 AMENDMENT OF ACT 355: SUMMARY OF MY VIEWS

7. 2017 02 23 APA SELEPAS PERHIMPUNAN PINDAAN AKTA 355?

BADAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH / JUDICIARY AND COURTS

1. 1994 08 13 BADAN KEHAKIMAN DI MALAYSIA (JUDICIARY IN MALAYSIA)

2. 2001 04 02 SISTEM KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN DI MALAYSIA:
SATU WAWASAN

3. 2003 09 09 ADMINISTRATION OF JUSTICE: TIME FOR A PARADIGM SHIFT?

4. 2005 09 13 PENGALAMAN MAHKAMAH SIVIL MENGENAI ISU DAN PERMASALAHAN UNDANG-UNDANG

5. 2007 08 11 RESOLVING CONSTITUTIONAL ISSUES: IS CONSTITUTIONAL COURT THE ANSWER

6. 2008 03 30 CONTEMPORARY PROBLEMS AND CHALLENGES OF THE LEGAL PROFESSION AND THE JUDICIARY IN MALAYSIA

7. 2008 04 08 SPEECH AT THE MALAYSIAN JUDGES’ CONFERENCE 2008

8. 2010 01 16 POSTPONEMENTS AND DELAY IN THE DISPOSAL OF CASES

9. 2012 01 28 JUDICIAL APPOINTMENTS COMMISSION AS I SEE IT

10. 2013 04 05 LEGAL AND JUDICIAL TRANSFORMATION IN MALAYSIA

11. 2015 06 10 INDEPENDENCE  THE JUDICIARY: MY PERSONAL EXPERIENCE

12. 2015 06 10 KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN: PENGALAMAN PERSONAL EXPERIENCE

13. 2018 09 02 INQUIRY INTO ALLEGED JUDICIAL INTERFERENCE

14. 2019 09 22 MEMBERSHIP OF THE JUDICIAL APPOINTMENTS COMMISSION

15. 2018 10 08 PLEASE RETURN “JUDICIAL POWER” TO THE COURTS

16. 2018 10 21 PEMILIHAN CALON-CALON HAKIM OLEH PARLIMEN: SATU ULASAN

17. 2018 10 21 SELECTION OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT AS JUDGES BY PARLIAMENT: A COMMENTARY

18. 2022 05 07 BADAN KEHAKIMAN DIUGUT: PANDANGAN SEBELAH LAGI

19. 2022 05 07 JUDICIARY INTIMIDATED: THE OTHER VIEW

COMMON LAW

1. 1993 08 09 COMMON LAW DI MALAYSIA: ULASAN

2. 1997 12 31 KE ARAH COMMON LAW MALAYSIA

3. 2004 09 17 PEMAKAIAN COMMON LAW ENGLAND, KAEDAH- KAEDAH EKUITI DAN PENGHAKIMAN-PENGHAKIMAN LUAR NEGARA DI MALAYSIA

4. 2005 04 05 COMMON LAW AND ISLAMIC LAW IN MALAYSIA

5. 2007 10 24 KE ARAH PEMBAHARUAN COMMON LAW DALAM PERUNDANGAN DI MALAYSIA

HAK ASASI MANUSIA / HUMAN RIGHTS

1. 2013 11 20 HAK ASASI MANUSIA: PERANAN DAN FUNGSI DARI PERSPEKTIF PERLEMBAGAAN MALAYSIA

2. 2014 01 24 HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF TRADISI ISLAM DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

3. 2014 10 14 HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF TRADISI ISLAM DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA (KOTA KINABALU)

4. 2015 05 07 HAK ASASI MANUSIA: PENYALAHGUNAAN DAN CABARAN KEPADA ORANG MELAYU DAN ISLAM DI MALAYSIA

5. 2017 09 18 HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF ISLAM

HUDUD

1. 2014 01 07 PELAKSANAAN HUDUD DI BRUNEI: PERBEZAAN DI ANTARA BRUNEI DAN MALAYSIA

2. 2014 02 11 IMPLEMENTATION OF HUDUD IN BRUNEI: DIFFERENCES BETWEEN BRUNEI AND MALAYSIA

3. 2014 02 24 PELAKSANAAN HUDUD DI BRUNEI: PERBEZAAN DI ANTARA BRUNEI DAN MALAYSIA

4. 2014 05 29 PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG HUDUD DI BRUNEI DAN MALAYSIA: MASALAH YANG BERLAINAN

5. 2015 08 25 PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG HUDUD DI MALAYSIA: BOLEHKAH MALAYSIA MENJEJAKI LANGKAH BRUNEI?

6. 2014 12 31 IMPLEMENTATION OF HUDUD IN BRUNEI AND MALAYSIA WITH PARTICULAR REFERENCE TO KELANTAN HUDUD ENACTMENT

7. 2015 04 01 IMPLEMENTATION OF ISLAMIC CRIMINAL LAW (HUDUD, QISAS, TA’ZIR) IN MALAYSIA – PROSPECTS AND CHALLENGES

8. 2015 04 01 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ISLAM (HUDUD, (HUDUD, QISAS, TA’ZIR) DI MALAYSIA – PROSPEK DAN CABARAN

9. 2015 04 08 PELAKSANAAN HUDUD: PELUANG DAN CABARAN

10. 2015 09 07 HUDUD DAN PERPADUAN MELAYU/ISLAM DI MALAYSIA

11. 2015 11 07 THE HUDUD FACTOR IN UMNO AND PAS CO-OPRATION

12. 2016 06 12 “HUDUD CONTROVERSY”: GET THE FACTS AND THE LAW RIGHT

13. 2016 06 01 PAS’ PRIVATE BILL: WHAT IS IT ALL ABOUT?

14. 2016 06 02 RANG UNDANG-UNDANG PERSENDIRIAN PAS: APA TUJUANNYA?

15. 2016 10 12 HUDUD TERHAD: UMNO DAN PAS SUDAH BOLEH BERSALAMAN

16. 2016 10 17 LIMITED HUDUD: UMNO AND PAS ARE IN A POSITION TO SHAKE HANDS

17. 2020 09 09 DEVELOPMENT OF THE IMPLEMENTATION OF HUDUD IN BRUNEI

18. 2020 09 09 PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HUDUD DI BRUNEI 58

ICERD DAN STATUT ROM / ICERD AND ROME STATUTE

1. 2018 10 30 PENGESAHAN “KONVENSYEN ANTARABANGSA MENGENAI PENGHAPUSAN SEMUA BENTUK DISKRIMINASI KAUM” MERUGIKAN MELAYU

2. 2018 11 09 KESAN PENGESAHAN ICERD

3. 2018 11 18 THE CALIPHATE HAD ICERD TOO: A RESPONSE

4. 2018 11 25 TERIMA DENGAN WASPADA

5. 2018 12 10 RATIFIKASI ICERD: MENGIMBAS KEMBALI

6. 2019 03 22 ROME STATUTE ICC: SHOULD MALAYSIA RATIFY IT?

7. 2018 03 22 STATUT ROM ICC: PATUTKAH MALAYSIA MENERIMANYA?

8. 2018 12 08 AMANAT TUN ABDUL HAMID

9. 2019 05 06 SALAH FAHAM MENGENAI STATUT ROM BERTERUSAN 67

INTEGRITI DAN RASUAh / INTEGRITY AND CORRUPTION

1. 2008 06 09 FINANCIAL CRIMES AND PROSECUTION OF CORRUPTION AND RELATED CRIMES

2. 2009 06 15 UCAPAN PENGERUSI LEMBAGA PENASIHAT PENCEGAHAN RASUAH

3. 2010 03 11 TIADA SESIAPA YANG TERKECUALI DAN TIADA SESIAPA YANG ISTIMEWA

4. 2010 05 14 UCAPAN PERASMIAN KONVENSYEN PENDAKWAAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

5. 2012 02 03 INTEGRITY: YOU KNOW IT BUT DO YOU HAVE IT?

6. 2014 02 15 GIVERS AND TAKERS: THE INTEGRITY – CORRUPTION CONTINUUM

7. 2015 0616 KELESTARIAN INTEGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA: ISU DAN CABARAN

8. 2017 02 18 IKRAR ANTI-RASUAH: SYABAS SARAWAK DAN KEDAH

9. 2017 05 27 SYABAS SPRM

10. 2020 12 09 BERI KUASA MENDAKWA KEPADA SPRM?

11. 2022 02 28 INTEGRITI: FIKIRLAH SENDIRI APA YANG ANDA MAHU DALAM HIDUP INI 78

JAKSA PENDAMAI / JUSTICE OF THE PEACE

1. 1992 08 06 PERANAN JAKSA PENDAMAI

2. 1993 06 03 KE ARAH KEBERKESANAN JAKSA PENDAMAI MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA 80

KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM / CHIEF JUSTICE, JUDGES

1. 2007 12 11 SPEECH ON THE APPOINTMENT AS CHIEF JUSTICE, MALAYSIA (TRANSLATION)

2. 2007 12 11 UCAPAN PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA HAKIM NEGARA, MALAYSIA

3. 2008 10 16 SPEECH AT THE FAREWELL DINER GIVEN BY JUDGES

4. 2008 10 17 UCAPAN PERPISAHAN SEBAGAI KETUA HAKIM NEGARA

5. 2017 05 06 THE CONSTITUTIONALITY OF THE APPOINTMENT OF A CHIEF JUSTICE BEYOND THE AGE OF 66 YEARS AND SIX MONTHS

6. 2017 05 06 KEPERLEMBAGAAN PELANTIKAN SEMULA KETUA HAKIM NEGARA SELEPAS UMUR 66 TAHUN ENAM BULAN

7. 2017 07 11 THE CONSTITUTIONALITY OF THE APPOINTMENT OF A CHIEF JUSTICE BEYOND THE AGE OF 66 YEARS AND 6 MONTHS: A RESPONSE

8. 2017 07 11 KEPERLEMBAGAAN PELANTIKAN KETUA HAKIM NEGARA SETELAH MENCAPAI UMUR 66 TAHUN 6 BULAN: SATU JAWAPAN

9. 2018 06 12 KEDUDUKAN KETUA HAKIM NEGARA: BIARLAH MAHKAMAH MEMUTUSKANNYA?

10. 2018 06 12 THE POSITION OF THE CHIEF JUSTICE: LET THE COURT DECIDE?

11. 2018 06 17 PELETAKAN JAWATAN TUN RAUS SEBAGAI KETUA HAKIM NEGARA

12. 2018 06 17 RESIGNATION OF TUN RAUS AS CHIEF JUSTICE

13. 2018 07 13 APPOINTMENT OF TAN SRI RICHARD MALANJUM AS CHIEF JUSTICE

14. 2018 07 13 PELANTIKAN TAN SRI RICHARD MALANJUM SEBAGAI KETUA HAKIM NEGARA

15. 2018 07 21 THE ISSUE OF TWO CHIEF JUSTICE

16. 2018 08 12 CADANGAN REFORMASI INSTITUSI DARI SUDUT PELANTIKAN KETUA HAKIM NEGARA, PEGUAM NEGARA DAN MENTERI UNDANG-UNDANG

17. 2018 08 12 PERLUKAH PROSEDUR PELANTIKAN KETUA HAKIM NEGARA HAKIM NEGARA, PEGUAM NEGARA DAN MENTERI UNDANG-UNDANG DIPINDA?

18. 2019 11 16 KEEP APPOINTMENT OF CHIEF JUSTICE OUT OF PARLIAMENTARY SELECT COMMITTEE

19. 2020 09 24 MANTAN HAKIM DAN POLITIK

LAIN-LAIN / MISCELLANEOUS

1. 1995 02 01 WORLD UNDERSTANDING MONTH

2. 2001 11 05 SEMINAR KAEDAH ALTERNATIF PENYELESAIAN PERTIKAIAN MENURUT ISLAM (IKIM): UCAPAN PENUTUP

3. 2008 01 31 IN MEMORY OF THE LATE TAN SRI ABDUL MALEK AHMAD, PRESIDENT OF THE COURT OF APPEAL, MALAYSIA

4. 2008 06 16 MEDIATION IN ASIA PACIFIC: CONSTRAINTS AND CHALLENGES

5. 2008 09 01 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, SEOUL, KOREA

6. 2009 02 11 ULASAN BUKU “P LITIK BARU” OLEH DATO’ SAIFUDDIN ABDULLAH

7. 2012 04 04 SUNNAH ALLAH, USAHA, DO’A DAN TAKDIR

8. 2012 06 23 INTELLECTUAL DISCOURSE FOR INTERNATIONAL STUDENTS: INNOVATION AND CREATIVITY

9. 2012 10 30 MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DALAM BIDANG PERUNDANGAN: PROSPEK DAN MASA HADAPAN

10. 2013 07 06 PROBLEMS SURROUNDING CLAIMS FOR DAMAGES IN ACCIDENT CASES

11. 2013 12 27 THERE IS NO SUBSTITUTE FOR EFFICIENCY, HONESTY, DISCIPLINE AND HARD WORK

12. 2014 08 31 DARI SAWAH KE ISTANA KEHAKIMAN

13. 2014 11 11 ULASAN KES MUHAMAD JUZAILI BIN MOHD KHAMIS DLL

14. 2016 09 02 PEGAWAI AWAM SEBAGAI PENYELAMAT NEGARA

15. 2017 01 08 FATHUL BARI MAT JAHYA & ANOR: A COMMENTARY

16. 2017 05 11 OF MODERN MEDICINES, JINNS AND BISCUITS AMENDED

17. 2017 05 20 RIA’ KERANA IMAN DAN ILMU

18. 2017 08 08 HATI, JANTUNG DAN OTAK

19. 2017 08 31 BERURUSAN DENGAN PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN: DAHULU DAN SEKARANG

20. 2017 09 14 UCAPAN-UCAPAN AWAL SAYA

21. 2017 09 22 KALIMAH SYAHADAH PADA SELIPAR HOTEL

22. 2017 10 13 SALAHKAH JIKA PENGUSAHA LAUNDRET MELETAKKAN TANDA “UNTUK ORANG ISLAM SAHAJA”?

23. 2017 12 27 URUSAN DI PEJABAT TANAH PATUT DIPERMUDAHKAN LAGI

24. 2018 01 25 SERIK

25. 2018 09 24 JAWATANKUASA TERTINGGI INSTITUSI HAL EHWAL ISLAM PERINGKAT KEBANGSAAN: BEBERAPA ISU UNTUK DIPERTIMBANGKAN

26. 2018 11 29 RESPONSE TO SRI RAM

27. 2018 12 20 SUHAKAM SUDAH BESAR KEPALA

28. 2018 12 26 SEKOLAH KEBANGSAAN TELAH BERUBAH MENJADI SEKOLAH AGAMA: SATU ULASAN

29. 2019 02 25 JAWAPAN KEPADA SEMUA PENGKRITIK SAYA

30. 2019 02 25 RESPONSE TO ALL MY CRITICS

31. 2019 06 13 ADIB MALANG LAGI: SETELAH MATI DI SINGKIR PULA

32. 2019 07 17 KES WAN JI: BERHATI-HATI MEMBUAT KOMEN

33. 2020 03 18 PAKAIAN PRAMUGARI: FOKUSLAH KEPADA ISU-ISU SEMASA YANG LEBIH BESAR

34. 2020 07 15 JUMAAT HARI JAWI: SENTIMEN DAN BIADAB

35. 2021 02 27 KEBEBASAN APA YANG DIPERJUANGKAN OLEH MALAYSIAKINI DAN PENYOKONG-PENYOKONGNYA?

36. 2021 06 06 ALMARHUM PROFESSOR TAN SRI AHMAD IBRAHIM YANG SAYA KENALI

MAHKAMAH SIVIL DAN MAHKAMAH SYARIAH: ISU BERKAITAN / CIVIL AND SHARIAH COURTS: RELATED ISSUES

1. 2000 10 24 CIVIL AND SYARIAH COURTS IN MALAYSIA: CONFLICT OF JURISDICTIONS (ABRIDGED VERSION)

2. 2000 10 24 CIVIL AND SYARIAH COURTS IN MALAYSIA: CONFLICT OF JURISDICTIONS

3. 2000 10 24 MAHKAMAH SIVIL DAN SYARIAH DI MALAYSIA: PERCANGGAHAN BIDANGKUASA

4. 2003 08 13 PERSPEKTIF RAYUAN DARI MAHKAMAH SIVIL TERHADAP PENGURUSAN KES RAYUAN DI MAHKAMAH SYARIAH: SYOR DAN PANDANGAN

5. 2016 11 25 DON’T MEDDLE WITH THE DIVISION OF JURISDICTIONS OF THE CIVIL AND SHARIAH COURTS

6. 2016 11 25 JANGAN GANGGU PEMBAHAGIAN BIDANG KUASA MAHKAMAH SIVIL DAN MAHKAMAH SYARIAH

MAHKAMAH SYARIAH / SYARIAH COURT

1. 1973 04 PROOF IN THE SYARIAH COURTS IN MALAYA

2. 1973 MLJ xxxii PROOF IN THE SYARIAH COURTS IN MALAYA

3. 2001 05 15 PELAKSANAAN/PENGUATKUASAAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH SYARIAH: HALANGAN DAN PENYELESAIAN

4. 2013 10 05 MAHKAMAH SYARI’AH: REALITI DAN PENDEKATAN

5. 1999 06 08 PERBINCANGAN KERTAS KERJA “PERKEMBANGAN TERKINI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA”

MAJLIS ANUGERAH / AWARDS

1. 2008 02 28 UCAPAN DI MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA 2006

2. 2008 08 07 UCAPAN DI MAJLIS ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG 2007

3. 2011 10 15 UCAPAN BALAS PENERIMAAN IJAZAH KEHORMAT DOKTOR PENGURUSAN UNIVERSITI TENAGA NASIONAL KE-14

4. 2011 12 03 UCAPAN BALAS PENERIMAAN IJAZAH KEHORMAT DOKTOR FALSAFAH SYARI’AH DAN KEHAKIMAN UNIVERSITI SAINS ISLAM
MALAYSIA (USIM)

5. 2014 11 01 TERIMA KASIH MALAYSIA

6. 2015 10 14 SPEECH AS RECEPIENT OF NATIONAL MAAL HIJRAH AWARD 1437 (TRANSLATION)

7. 2015 10 14 UCAPAN TOKOH MAAL HIJRAH 1437

MAJLIS SOSIAL / SOCIAL EVENTS

1. 1993 07 24 RESPONSE AT INSTALLATION DINNER OF PRESIDENT OF ROTARY CLUB TABJUNG BUNGAH

2. 1994 07 02 UCAPAN DI MALAM KENANGAN SEKOLAH MENENGAH ST. MARK, BUTTERWORTH

3. 2004 02 28 UCAPAN DI MAJLIS PERKAHWINAN MOHD. ARIF ABDUL HAMID DAN ROZLINDA YAHYA

4. 2006 12 23 UCAPAN DI MAJLIS PERKAHWINAN MURNI

5. 2008 10 13 UCAPAN DI MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA MAHKAMAH KUALA LUMPUR

6. 2009 10 11 PERUTUSAN DI MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFIRTI JAWATANKUASA KECIL SYARIAH, JAWATANKUASA PEGUAM PULAU PINANG

7. 2011 10 02 UCAPAN DI MAJLIS PERKAHWINAN MELATI

ORDINAN DARURAT, ISA, AKTA HASUTAN, RUU HARMONI

1. 2014 07 17 PEMANSUHAN PROKLAMASI DAN ORDINAN DARURAT, ISA DAN AKTA HASUTAN DAN PENGGANTIANNYA

2. 2014 09 06 AKTA HASUTAN 1948: KEPENTINGAN MELAYU DAN ANAK-ANAK NEGERI SABAH DAN SARAWAK DAN PERPADUAN RAKYAT MALAYSIA

3. 2014 09 03 RINGKASAN PANDANGAN SAYA MENGENAI PEMANSUHAN AKTA HASUTAN 1948 DAN CADANGAN MENGADAKAN RANG UNDANG-UNDANG HARMONI

4. 2014 12 10 MENGAPA AKTA HASUTAN PERLU DIKEKAL DAN DIPERKEMASKAN?

5. 2015 04 13 RANG UNDANG-UNDANG AKTA HASUTAN (PINDAAN) 2015: SATU ULASAN

6. 2019 05 23 USAHA MEMANSUHKAN AKTA HASUTAN: KALI KEDUA

7. 2020 10 25 DARURAT ATAU GENTLEMEN’S AGREEMENT: MANA LEBIH BAIK?

8. 2020 10 30 PROKLAMASI DARURAT: WAJIBKAH YDPA MENGIKUT NASIHAT PM?

9. 2020 11 23 SAMBUNGAN KEPADA “PROKLAMASI DARURAT: WAJIBKAH YDPA MENGIKUT NASIHAT PM?

10. 2021 08 05 PEMBATALAN ORDINAN-ORDINAN DARURAT 2021: SALAH FAHAM MENGENAI BERTINDAK ATAS NASIHAT

PANCING / ANGLING

1. 1994 08 22 ANGLING AND THE LAW

2. 1997 03 31 LEGISLATIVE REQUIREMENTS AND CONSTRAINTS IN SPORTS FISHING

3. 1997 04 30 ANGLING AND ECO-TOURISM SEMINAR: A PERSONAL IMPRESSION

4. 1999 11 13 ANGLING AND THE LAW: A GENERAL OVERVIEW

5. 1999 11 13 MALAYSIAN ANGLING SEMINAR 1999 BUKIT MERAH LAKE TOWN RESORT: CLOSING SPEECH

6. 1999 11 13 PANCING DAN UNDANG-UNDANG: GAMBARAN UMUM

7. 2000 02 15 UNIFICATION OF ANGLING ASSOCIATIONS

8. 2000 05 30 MAKE PULAU KENDI AREA A ANGLING ZONE ONLY

9. 2000 12 13 PENYATUAN PERSATUAN-PERSATUAN MEMANCING: SATU CADANGAN

10. 2002 01 26 SEMINAR ON PROJECT IGFA MALAYSIA

11. 2002 12 09 PMPP IS 10 YEARS OLD

12. 2002 12 31 FISHERIES (RECRETIONAL FISHING) RULES, 2000: AN APPRAISAL

13. 2003 06 29 SEPATAHKATA PRESIDEN PeMM

PARLIMEN / PARLIAMENT

1. 2014 06 03 PATUTKAH KUASA PARLIMEN MEMBUAT UNDANG-UNDANG JENAYAH DIBERIKAN KEPADA BADAN PERUNDANGAN NEGERI KELANTAN?

2. 2014 06 10 SHOULD PARLIAMENT ALLOW KELANTAN STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY TO LEGISLATE  CRIMINAL LAW?

3. 2016 11 26 PARLIMEN TERCEMAR

4. 2016 11 26 THE PARLIAMENT IS DISGRACED

5. 2019 07 26 OPEN LETTER TO ALL MEMBERS OF PARLIAMENT

6. 2019 07 26 SURAT TERBUKA KEPADA SEMUA AHLI PARLIMEN

PEGUAM DAN PERSATUAN UNDANG-UNDANG / BAR AND LAW SOCIETIES

1. 1994 05 27 UCAPAN DI MAJLIS PEMBUKAAN PUSAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG JAWATANKUASA PEGUAM PULAU PINANG

2. 1994 11 21 SPEECH AT THE MALAYSIAN EDUCATION FAIR

3. 1997 10 27 PERKIM-GOON LAW ASSOCIATION SPEECH BY PATRON

4. 1999 02 05 UCAPAN DI MAJLIS SILATULRAHIM AIDILFITRI PEGUAM-PEGUAM SYARIAH PULAU PINANG

5. 1999 04 21 SPEECH AT 7TH ANNUAL GENERAL MEETING OF PERKIM-GOON LAW ASSOCIATES

6. 1996 04 20 PERSIDANGAN TAHUNAN BIRO BANTUAN GUAMAN

7. 1999 10 09 SPEECH AT FAREWELL DINNER BY PENANG BAR

8. 2000 05 30 ADVOCACY & DECORUM IN COURT, PROFESSIONAL CONDUCT OF COUNSEL IN AND OUT OF COURT, DUTIES OF COUNSEL

9. 2001 03 10 ADVOCATES AND SOLICITORS DISCIPLINARY BOARD: CHAIRMAN’S ADDRESS

10. 2001 08 11 DISCIPLINE AND DISCIPLINARY ACTONS OF ADVOCATES AND SOLICITORS

11. 2001 11 07 ADMINISTRATION OF PROPERTY IN MALAYSIA: A CIVIL LAW AND SHARIAH LAW PERSPECTIVE

12. 2001 11 08 11TH MALAYSIAN LAW CONFERENCE CLOSING SPEECH

13. 2002 01 12 SPEECH TO MEMBERS OF THE DISCIPLINARY BOARD, DISCIPLINARY COMMITTEE, INVESTIGATING TRIBUNAL AND THE STATE BAR COMMITTEE PENANG

14. 2002 03 09 SPEECH TO MEMBERS OF THE DISCIPLINARY BOARD, DISCIPLINARY COMMITTEE, INVESTIGATING TRIBUNAL AND THE STATE BAR COMMITTEES KOTA BHARU

15. 2002 06 11 SPEECH TO MEMBERS OF THE DISCIPLINARY BOARD, DISCIPLINARY COMMITTEE, INVESTIGATING TRIBUNAL AND THE STATE BAR COMMITTEES KUALA TERENGGANU

16. 2003 10 13 SPEECH AT THE FINAL YEAR LAW STUDENTS’ (I.I.U.M.) ANNUAL DINNER

17. 2004 03 09 I.I.U.M. LAWGRADS 2004 DINNER

18. 2004 10 25 SPEECH AT IIUM LAWGRADS DINNER 2004 (NO.2)

19. 2004 12 11 UCAPAN DI MAJLIS MAKAN MALAM ANJURAN JAWATANKUASA KECIL SYARIAH , JAWATANKUASA PEGUAM PULAU PINANG SEMPENA MENYAMBUT AIDIL ADHA 2004

20. 2007 11 12 SPEECH AT AIKOL GRADUATION DINNER

21. 2008 04 04 SPEECH AT THE FACULTY OF LAW, U.K.M. ELEGENT LAW NIGHT

22. 2008 10 16 UCAPAN DI MAJLIS MAKAN TENGAH HARI BERSAMA PELAJAR-PELAJAR UNDANG-UNDANG UKM

23. 2008 10 17 FAREWELL SPEECH AT THE KUALA LUMPUR BAR- BENCH DINNER 2008

24. 2012 06 22 UCAPAN DI MAJLIS MAKAN MALAM TAHUNAN JALSOA 2012

PEGUAM NEGARA / ATTORNEY GENARAL

1. 2018 06 07 PELANTIKAN TOMMY THOMAS SEBAGAI PEGUAM NEGARA: SALAH SIAPA?

2. 2018 06 08 PETROLEUM ROYALTY: QUESTIONS FOR NEW ATTORNEY GENERAL

3. 2018 06 08 ROYALI PETROLIUM: SOALAN UNTUK PEGUAM NEGARA BARU

4. 2018 07 12 SHOULD THE POSTS OF ATTORNEY GENERAL AND PUBLIC PROSECUTOR BE SEPARATE?

5. 2018 08 11 WITHDRAWAL OF CHARGES: ATTORNEY GENERAL SHOULD EXPLAIN

6. 2018 09 09 FIRST THREE MONTHS OF TOMMY THOMAS AS ATTORNEY GENERAL

7. 2020 03 07 TOMMY THOMAS DAN LATHEEFA KOYA: SATU PENGAJARAN

PEJABAT DAN PENJAWAT AWAM / PUBLIC OFFICE AND OFFICERS

1. 1999 05 19 UCAPAN DI PERAYAAN HARAI GURU PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG

2. 2002 01 18 UCAPAN PEMBUKAAN DI SESI DIALOG KURSUS JURUBAHASA

3. 2008 08 26 UCAPAN PERASMIAN PERSIDANGAN DWI-TAHUNAN TIMBALAN TIMBALAN PENDAFTAR DAN PENOLONG KANAN PENDAFTAR SE MALAYSIA 2008

PELANCARAN BUKU / LAUNCHING OF BOOKS

1. 2007 11 30 SPEECH AT LAUNCHING OF THE BOOK “SENTENCING PRACTICE “SENTENCING PRACTICE IN MALAYSIA BY HO MOOI CHENG

2. 2008 02 14 SPEECH AT THE LAUNCHING OF THE BOOK: “LAWS OF INDIA ON RELIGION AND RELIGIOUS AFFAIRS” By PROFESSOR DR. TAHIR MAHMOOD

3. 2008 06 26 SPEECH AT THE LAUNCHING OF “DOCUMENT OF DESTINY: THE CONSTITUTION OF THE FEDERATION OF MALAYSIA” BY PROF DR. SHAD SALEEM FARUQI

4. 2008 10 10 SPEECH AT THE LAUNCHING CEREMONY OF “AHMAD SARJI ATTAINING EMINENCE”

5. 2016 05 13 UCAPAN DI MAJLIS PELANCARAN BUKU “THE TRUTH SHALL HALL PREVAIL” OLEH TUN ARIFFIN ZAKARIA, KETUA HAKIM NEGARA

6. 2016 12 08 UCAPAN DI MAJLIS PELANCARAN BUKU “KONFLIK DAN PENGHARMONIAN”

PENGAMPUNAN / PARDON

1. 2018 05 12 PENGAMPUNAN DATO’ SERI ANWAR IBRAHIM ATAS ASAS APA?

2. 2018 05 13 KUASA PENGAMPUNAN

3. 2018 05 14 PENGAMPUNAN DATO’ SERI ANWAR DAN KEADILAN KEPADA SAIFUL

4. 2018 10 11 PARDON AND REMOVAL OF DISQUALIFICATION TO BE A MEMBER OF PARLIAMENT

5. 2018 10 11 PENGAMPUNAN DAN PEMBATALAN KEHILANGAN KELAYAKAN UNTUK MENJADI AHLI PARLIMEN

PENGHARMONIAN UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SYARIAH / HARMONISATION OF CIVIL LAW AND SHARIAH

1. 2003 10 20 HARMONISATION OF SHARI’AH AND CIVIL LAW IN MALAYSIA: PRESENT REALITY AND FUTURE ACTIONS

2. 2004 07 24 HARMONIZATION OF ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW: IS IT POSSIBLE?

3. 2005 06 29 INTERNATIONAL CONFERENCE ON “HARMONIZATION OF SHARI’AH AND CIVIL LAW: TOWARDS A METHODOLOGY OF HARMONIZATION”: OPENING SPEECH

4. 2005 12 05 KOMUNITI SYARI’AH: PERANANNYA DALAM ISU-ISU SYARI’AH DAN SIVIL

5. 2006 09 20 CONFLICT OF CIVIL AND SHARI’AH LAW: ISSUES AND PRACTICAL SOLUTIONS IN MALAYSIA

6. 2008 11 06 HARMONIZATION OF COMMON LAW AND SHARI’AH IN MALAYSIA: A PRACTICAL APPROACH

7. 2009 02 05 EAST AND WEST HAVE MET?

8. 2009 09 28 INTERLINK/INTERFACE BETWEEN CIVIL LAW SYSTEM AND SHARI’AH RULES AND PRINCIPLES AND EFFECTIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM

9. 2009 11 27 PENYESUAIAN SISTEM PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN SYARIAH DAN SIVIL DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

10. 2010 03 23 “COMMON AREAS OF INTEREST FOR SHARIA AND COMMON LAW COURTS IN JUDICIAL EDUCATION”

11. 2010 07 29 INTERFACE BETWEEN SHARI’AH AND CIVIL LAW IN ISLAMIC FINANCE: CURRENT PROBLEMS AND THE WAY FORWARD

12. 2012 03 03 HARMONISATION OF SHARI’AH AND COMMON LAW IN MALAYSIA: THE WAY FORWARD

PERBANKAN, KEWANGAN ISLAM DAN TAKAFUL / ISMAMIC BANKING, FINANCE AND TAKAKUL

1. 2003 02 18 DISPUTE RESOLUTION FOR ISLAMIC BUSINESS AND FINANCE CASES: THE WAY FORWARD

2. 2003 05 08 DISPUTE RESOLUTION FOR ISLAMIC BUSINESS AND FINANCE CASES: THE WAY FORWARD

3. 2009 06 17 PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL: FORUM UNTUK PENYELESAIAN ISU UNDANG-UNDANG DAN HUKUM SYARAK

4. 2009 11 02 ISU-ISU PERUNDANGAN DALAM KEWANGAN ISLAM: ULASAN KERTAS KERJA

5. 2011 11 02 OPENING REMARKS ON VISIT TO INCEIF

6. 2011 12 07 MALAYSIA AS AN ISLAMIC FINANCE HUB: MALAYSIAN LAW AS THE LAW OF REFERENCE AND MALAYSIAN COURTS AS THE FORUM FOR SETTLEMENT OF DISPUTES

7. 2012 04 10 MAKING OUR CONTRIBUTION TO ISLAMIC BANKING AND SHARI’AH

8. 2012 09  0 THE NEED FOR SHARIAH-COMPLIANT LAW OF CHOICE FOR ISLAMIC FINANCE TRANSACTIONS

9. 2012 10 04 LATE PAYMENT CHARGE ON JUDGMENT DEBTS ARISING FROM FINANCIAL TRANSACTIONS IN ACCORDANCE WITH SHARIAH

10. 2012 10 17 ETHICAL DIAMENTIONS IN ISLAMIC FINANCE: THE WAY FORWARD

11. 2012 11 01 ISSUES AND CHALLENGES PERTAINING TO THE ROLE OF SHARIAH ADVISORY COUNCIL IN UPHOLDING SHA IAH PRINCIPLES IN ISLAMIC BANKING AND FINANCE

12.. 2012 11 06 PENGHAKIMAN MAHKAMAH, RESOLUSI MPS DAN GARIS PANDUAN BNM MENGENAI “UNEARNED INCOME”, “UNEARNED PROFIT”, “DEFERRED PROFIT” DAN IBRA

13. 2012 47 ISRA THE SAC’S ROLE IN RESOLVING ISLAMIC BANKING DISPUTES IN MALAYSIA: A MODEL TO FOLLOW?

14. 2012 LR 80 THE NEED FOR SHARIAH-COMPLIANT LAW OF CHOICE FOR ISLAMIC FINANCE TRANSACTIONS

15. 2013 01 31 PENGHARMONIAN UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SHARI’AH DALAM PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA

16. 2013 02 22 DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCE AND ISLAMIC LAW OF MU’AMALAT IN THE 21ST CENTURY

17. 2013 02 24 POSTSCRIPT TO “SHARIAH ADVISORY COUNCIL’S ROLE IN
RESOLVING ISLAMIC BANKING DISPUTES IN MALAYSIA: A
MODEL TO FOLLOW?”

18. 2013 05 07 APPLICATION AND DEVELOPMENT OF IBRA’ IN ISLAMIC BANKING
IN MALAYSIA

19. 2013 06 28 SOME OBSERVATIONS ON THE ROLE OF JUDGES IN SETTLEMENT OF DISPUTES IN ISLAMIC FINANCE CASES, SAC, ORDER 42 RULE 12A ROC 2012 AND IBRA’

20. 2013 12 31 DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCE AND ISLAMIC LAW OF MU’AMALAT IN THE 21ST CENTURY

21. 2013 JIBLR 356 GRANTING OF IBRA’ BY ISLAMIC BANKS IN MALAYSIA A MATTER OF DISCRETION OR OBLIGATION

22. 2013 LR 26 APPLICATION AND DEVELOPMENT OF IBRA’ IN ISLAMIC BANKING IN MALAYSIA

23. 2014 02 19 ISLAMIC FINANCE: LET US NOT BE “AN UMMAH OF LOST OPPORTUNITY”

24. 2014 09 03 MALAYSIA: LAW OF CHOICE FOR ISLAMIC FINANCE AND CENTRE FOR DISPUTE RESOLUTION

25. 2014 10 27 ISLAMIC BANKING PRODUCTS AND MAQASID AL-SHARI’AH: DO THEY WALK TOGETHER?

26. 2014 11 12 THE IDEAL LEGAL FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCE 27. 2015 03 12 JBFLP THE ADJUDICATION OF SHARIAH ISSUES IN ISLAMIC FINANCE CONTRACTS: GUIDANCE FROM MALAYSIA

PERLEMBAGAAN / CONSTITUTION

1. 2002 09 17 KEDUDUKAN ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA: KESANNYA KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

2. 2005 02 14 TAK-DISKRIMINASI ATAS ALASAN GENDER

3. 2006 11 29 CONFLICT OF INTERESTS BETWEEN DIFFERENT BASIC RIGHTS

4. 2008 02 13 THE ROLE OF RELIGION IN STATE AFFAIRS: THE MALAYSIAN PERSPECTIVE

5. 2008 03 23 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FEDERAL AND STATE STATE COURTS IN MALAYSIA

6. 2013 01 14 FIFTY-FIVE YEARS OF INDEPENDENCE: REVISITING THE FEDERAL CONSTITUTION – LEGAL CHANGES AND IMPACT

7. 2013 02 19 ISLAM DAN TAFSIRAN KEPERLEMBAGAAN OLEH MAHKAMAH DI MALAYSIA

8. 2013 05 22 55 TAHUN PELAKSANAAN PERUNTUKAN-PERUNTUKAN MENGENAI ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN: MASALAH DAN PENYELESAIAN

9. 2014 12 23 BIDANGKUASA PERSEKUTUAN DAN NEGERI MENGENAI UNDANG-UNDANG JENAYAH DI MALAYSIA

10. 2016 11 14 SHOULD THE RUKUN NEGARA BE MADE THE PREAMBLE TO THE CONSTITUTION?

11. 2016 11 14 WAJARKAH RUKUN NEGARA DIJADIKAN MUQADIMAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN?

12. 2017 03 05 WAJARKAH RUKUN NEGARA DIJADIKAN MUQADIMAH (PREAMBLE) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN? PERUTUSAN KHAS

13. 2017 04 11 ARTIKEL 121 (1A): SEJAUH MANAKAH IANYA MENYELESAIKAN KONFLIK BIDANG KUASA ANTARA MAHKAMAH SYARIAH DAN MAHKAMAH SIVIL

14. 2017 06 12 NOT FOR JUDGES TO REWRITE THE CONSTITUTION

15. 2018 03 30 HAKIM BUKAN PARLIMEN

16. 2018 03 30 NO JUDGE IS A PARLIAMENT

17. 2018 06 29 PENGGUNAAN BAHASA MANDARIN UNTUK TUJUAN RASMI KEMENTERIAN KEWANGAN

18. 2019 12 16 SIAPA MENCEROBOH BIDANGKUASA SIAPA, PARLIMEN ATAU MAHKAMAH?

19. 2019 12 16 WHO IS ENCROACHING WHOSE JURISDICTION, PARLIAMENT OR COURTS?

20. 2020 01 18 ADAKAH JAKIM MENYALAHI PERLEMBAGAAN?

21. 2021 09 23 “BAPA” JUGA BERMAKSUD “IBU”: HAKIM MENGAMBIL ALIH KUASA PARLIMEN DAN MAJLIS RAJA-RAJA

22. 2021 12 17 CAMPUR TANGAN POLITIK DALAM PENYIASATAN, PENDAKWAAN DAN PENGHAKIMAN

23. 2022 05 22 BAHASA MELAYU DAN PENGUKUHAN MELALUI UNDANG-UNDANG

PERPADUAN DAN PERPECEHAN MELAYU / MALAY UNITY AND DISUNITY

1. 2014 04 22 PERPECAHAN MELAYU PUNCA TUNTUTAN MELAMPAU BUKAN MELAYU

2. 2014 07 21 MEMPERTAHANKAN PERLEMBAGAAN SEBAGAI ASAS PERPADUAN NEGARA

3. 2014 11 23 DEMI AGAMA, BANGSA DAN NEGARA MELAYU PERLU BERSATU

4. 2016 05 18 MULTAQA PERPADUAN UMMAH: KERTAS RINGKAS

5. 2016 06 10 RESOLUSI MULTAQA PERPADUAN UMMAH: SATU ULASAN

6. 2016 08 03 FAKTOR PENGHALANG PERPADUAN MELAYU

7. 2019 02 20 PERPADUAN UMMAH: ADA SEBAB UNTUK SENYUM

8. 2019 07 04 BENARKAH SEMENANJUNG PENGHALANG PERPADUAN?

9. 2019 07 09 MELAYU BERSATU: ULASAN KE ATAS PELAWAAN TUN DR. MAHATHIR

10. 2019 07 11 MELAYU BERSATU: ULASAN TAMBAHAN

11. 2020 12 08 SETELAH BERJAYA MENENTANG RATIFIKASI ICERD KE MANA MELAYU?

POLITIK DI MALAYSIA / POLITICS IN MALAYSIA

1. 2005 04 07 DEMOCRACY N PRACTICE IN MALAYSIA: SOME OBSERVATIONS

2. 2012 02 21 PENCAPAIAN UMAT ISLAM PASCA-MERDEKA: POLITIK DAN PEMERINTAHAN

3. 2013 03 10 WAWANCARA OLEH MINGGUAN MALAYSIA

4. 2013 03 25 MEMBINA TAMADDUN BERASASKAN ISLAM DI ABAD KE-21: PERANAN BANGSA MELAYU

5. 2013 07 08 MALAYSIA: A MODERN EXAMPLE WHERE RELIGION AND DEMOCRACY CO-EXIST

6. 2014 03 14 BERSAMA-SAMA MEMPERTAHANKAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

7. 2014 06 29 PEMBANGKANG, MAJLIS PEGUAM DAN COMANGO “MERAMPAS” MKPN (NUCC)

8. 2014 07 08 PEMBETULAN DAN PENJELASAN

9. 2014 12 14 UCAPAN PERASMIAN DI PERSIDANGAN AGUNG TAHUNAN PERKASA KALI KE 5

10. 2014 12 16 PERPADUAN MELAYU TERAS PEMBINAAN NEGARA ISLAM

11. 2014 12 30 TSUNAMI DI ACEH BANJIR DI KELANTAN: ADA PENGAJARANNYA?

12. 2015 01 07 PEGAJARAN TSUNAMI DAN BANJIR (BAHAGIAN KE 2)

13. 2015 04 02 MELAYU DAN ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN DAN POLITIK MALAYSIA

14. 2015 04 09 PENGHAYATAN WASATIYYAH DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA: ASAS PENYATUAN

15. 2015 02 25 MEMBINA KASATUAN SIKAP DALAM MENGHADAPI CABARAN SEMASA TERHADAP ISLAM DI MALAYSIA

16. 2016 06 19 KEMENANGAN PRK: SATU NASIHAT

17. 2016 06 19 AMANAT TUN HAMID

18. 2016 06 21 SATU PENJELASAN: TUN HAMID

19. 2017 04 16 PILIHANRAYA TANPA BENDERA

20. 2017 06 30 NO MORE POLITICIANS IN GLCS AND GOVERNMENT AGENCIES

21. 2018 05 07 PRU14: SEDIKIT PEMERHATIAN

22. 12. 2018 05 25 POLITIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA SELEPAS PRU 14

23. 2018 08 31 KUASA DI ATAS KEADILAN

24. 2018 08 31 POWER OVER JUSTICE

25. 2019 05 13 PENUBUHAN “PUTRA” MERUGIKAN MELAYU/ISLAM

26. 2019 09 25 TANJUNG PIAI: JANGAN BERI KEPADA MCA

27. 2019 09 29 FORUM NARATIF MALAYSIA BAHARU: APA TUJUANNYA?

28. 2019 10 23 KONGRES MARUAH MELAYU: YANG DI RANCANG DAN YANG TERJADI

29. 2020 02 28 MELAYU TERTIPU LAGI

30. 2020 03 02 PESANAN KEPADA KERAJAAN PN: WALAUPUN KEKAL SEHARI: BUAT YANG BETUL

31. 2020 03 13 PERINGATAN KEPADA PEMIMPIN-PEMIMPIN POLITIK: BUAT KERJA!

32. 2020 03 28 PERIKATAN NASIONAL PERLU JAUHI DAN JAUHKAN TUN DR. MAHATHIR

33. 2020 06 13 ROBOH KUIL HARAM, MELAYU RASIS!

34. 2020 07 31 CAMPUR TANGAN PEMIMPIN POLITIK DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH

35. 2020 07 09 TS MUHYIDDIN KEMBALI KEPADA UMNO: SOKONGAN TERHADAP CADANGAN DS NAZRI AZIZ

36. 2020 06 22 PEMBAHAGIAN KAWASAN PILIHAN RAYA ANTARA PARTI-PARTI KOMPONEN PN DALAM PRU 15

37. 2020 29 26 KEPERLUAN PERSEFAHAMAN ANTARA PARTI-PARTI POLITIK DAN NGO-NGO MELAYU

38. 2020 10 01 KOMPLOT SEPTEMBER 2020: APA KESANNYA?

39. 2020 10 16 DS ANWAR TELAH GAGAL, ADAKAH KERAJAAN PN SELAMAT?

40. 2021 05 28 TANGGUNGJAWAB UTAMA UMNO, PAS DAN BERSATU KEPADA BANGSA MELAYU ADALAH MENGHALANG PH MENANG DALAM PRU 15

41. 2021 11 22 KEPUTUSAN PRN MELAKA: PENGAJARAN KEPADA PARTI-PARTI MELAYU DALAM PRU 15?10. 2021 12 17 CAMPUR TANGAN POLITIK DALAM PENYIASATAN, PENDAKWAAN DAN PENGHAKIMAN

PUSAKA, HARTA SEPENCARIAN, KESAN FARAID DAN TANAH RIZAB MELAYU / INHERITENCE, HARTA SEPENCARIAN, EFFECTS OF FARAID AND MALAY RESERVED LAND

1.1998 11 16 NOTA MENGENAI “PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA”

2. 2001 11 10 BIDANGKUASA MAHKAMAH SIVIL DALAM PENTADBIRAN HARTA AMANAH DI MALAYSIA

3. 2004 05 24 KONFLIK DAN PERKONGSIAN BIDANGKUASA MAHKAMAH SIVIL DAN MAHKAMAH SYARIAH MENGENAI PENGURUSAN ASET DAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA DAN WAKAF DI MALAYSIA

4. 2013 09 03 MEMPERKASAKAN TANAH RIZAB MELAYU DAN PERMASALAHAN INSTITUSI KEWANGAN

5. 2014 10 15 PENAMBAHBAIKAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG HARTA PUSAKA ISLAM DI MALAYSIA

6. 2016 03 06 PEMBAHAGIAN PUSAKA: MASALAH SERIUS KESAN FARAID PERLU DITANGANI

7. 2016 03 09 HARTA SEPENCARIAN ATAU PUSAKA: ADAT ATAU SYARAK?

8. 2016 03 29 PENGURUSAN HARTA ORANG ISLAM: KONFLIK BIDANGKUASA MAHKAMAH DAN KESANNYA KE ATAS EKONOMI UMMAH

9. 2020 04 18 EFFECTS OF FARAID: WHAT IS THE SOLUTION?

10. 2020 04 18 KESAN FARAID: APA PENYELESAIANNYA?

RAJA-RAJA DAN MAJLIS RAJA-RAJA

1. 2014 06 08 CONSTITUTIONAL MONARCHY

2. 2014 06 08 RAJA BERPERLEMBAGAAN

3. 2016 05 24 PERPADUAN UMM H: PATUTKAH RAJA-RAJA DILIBATKAN?

4. 2017 09 19 MAJLIS RAJA-RAJA: FUNGSINYA MENURUT PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

5. 2019 01 09 PELETAKAN JAWATAN YANG DI-PERTUAN AGONG DAN BERIKUTNYA

6. 2019 01 09 RESIGNATION OF YANG DI-PERTUAN AGONG AND WHAT FOLLOWS

7. 2020 03 01 YDPA MENYELAMATKAN KEADAAN, TUN DR MAHATHIR BUAT MASALAH LAGI

8. 2021 06 20 PERBINCANGAN YANG DI-PERTUAN AGONG DENGAN PEMIMPIN POLITIK, PERBINCANGAN KHAS BERSAMA RAJA-RAJA MELAYU, PENUBUHAN MAGERAN DAN PELANTIKAN PERDANA MENTERI OLEH MAJLIS RAJA-RAJA

9. 2021 06 24 PERBINCANGAN YANG DI-PERTUAN AGONG: PENJELASAN DAN TAMBAHAN

10. 2021 07 21 PERLUKAH YANG DIPERTUAN AGONG MEMPUNYAI PRIVY COUNCIL UNTUK MENASIHATI BAGINDA MENGENAI ISU UNDANG-UNDANG?

11. 2021 09 08 RAJA BERPERLEMBAGAAN: PERKEMBANGAN YANG MERISAUKAN

12. 2022 03 17 PELANTIKAN MENTERI BESAR: BUDI BICARA BUKAN SESUKA HATI

13. 2022 03 18 EPILOG KEPADA “PELANTIKAN MENTERI BESAR: BUDI BICARA BUKAN SESUKA HATI”

14. 2022 03 18 TIDAK SESUAI MELETAKKAN JAKIM DI BAWAH MAJLIS RAJA RAJA

UMNO DAN PAS / UMNO AND PAS

1. 2015 02 13 KE ARAH KERJASAMA UMNO DAN PAS: RINGKASAN PANDANGANNSAYA

2. 2015 02 15 MENGAPA UMNO DAN PAS PATUT BERKERJASAMA

3. 2015 02 15 WHY UMNO AND PAS SHOULD WORK TOGETHER

4. 2017 05 24 PENCAPAIAN TUAN GURU NIK AZIZ

5. 2018 02 14 BAI’AH MENCERAI ISTERI SEOLAH-OLAH ISTERI ITU BARANGAN

6. 2018 03 07 KERJASAMA UMNO DAN PAS MULA MENUNJUKKAN KESAN

7. 2018 05 28 KEKALAHAN BN: PELUANG MENGHAPUSKAN POLITIK WANG DALAM UMNO

8. 2018 06 01 HALA TUJU UMNO SELEPAS PRU14

9. 2018 06 24 PERLUKAH CALON PRESIDEN UMNO BERDEBAT?

10. 2018 07 09 PENDEKATAN UMNO SELEPAS PRU 14

11. 2019 03 07 KERJASAMA UMNO DAN PAS MULA MENUNJUKKAN KESAN

12. 2019 04 16 SIAPA PATUT MEMIMPIN UMNO UNTUK MENGHADAPI PRU 15?

13. 2019 07 01 UNTUK MEMULIHKAN UMNO DS ZAHID PERLU BERUNDUR

14. 2019 09 16 PIAGAM MUAFAKAT UMNO DAN PAS TERMETERAI

15. 2017 03 08 TERIMA KASIH KEPADA DS ZAHID

16. 2020 06 28 UMNO DAN PAS PERLU SEPAKAT

17. 2020 07 09 TS MUHYIDDIN KEMBALI KEPADA UMNO: SOKONGAN TERHADAP CADANGAN DS NAZRI AZIZ

18. 2020 08 04 ADAKAH UMNO KELUAR PN KERANA MARAH
NAJIB DIDAPATI BERSALAH

19. 2021 07 08 UMNO TARIK DIRI DARIPADA KERAJAAN PN: APA KESANNYA?

20. 2022 01 26 UMNO PERLU BUANG IMEJ RASUAH SEBELUM PRN JOHOR D N PRU 15

21. 2022 05 20 PINDAAN PERLEMBAGAAN UMNO 2022 MENGGALAKKAN KEDIKTATORAN DALAM UMNO

UNDANG-UNDANG / LAW

1. 1980 11 24 RECIPROCAL ENFORCEMENT OF JUDGMENTS AND SERVICE OF PROCESSES IN MALAYSIA

2. 1981 cxvi RECIPROCAL ENFORCEMENT OF JUDGMENTS AND SERVICE OF PROCESSES IN MALAYSIA

3. 1992 10 07 NOTA PERBICARAAN DAN ULANG BICARA

4. 1996 12 31 ACTIONS AND REMEDIES FOR DEALING WITH INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

5. 1997 12 31 RAYUAN DARIPADA PENOLONG KANAN PENDAFTAR KEPADA HAKIM DALAM KAMAR

6. 1998 06 03 PROSEDUR MAL

7. 2000 08 28 PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN PERINTAH DI MAHKAMAH SIVIL

8. 2008 03 04 SHOULD THE INDUSTRIAL COURT NOT BE ALLOWED TO BE WHAT IT WAS INTENDED TO BE?

9. 2008 11 12 CHANGES IN THE FAMILY LAW FROM 1950S TO 2008: A MALAYSIAN PERSPECTIVE

10. 2008 11 14 IMPORTANT CHANGES IN FAMILY LAW IN MALAYSIA IN THE LAST FORTY YEARS

11. 2012 11 07 IN SEARCH OF A SUITABLE MODEL OF PENAL CODE FOR AFGHANISTAN

12. 2013 11 03 REVIEW OF CIVIL LAW ACT 1956 (Act 67) COMMENTS

13. 2013 11 29 REVIEW OF CONTRACT’S ACT 1950 WHY AND WHAT?

14. 2014 11 14 CURRENT APPLICATION OF ENGLISH LAW SECTIONS 3, 5, 6 CLA 1956

15. 2017 03 08 WAJARKAH RUKUN NEGARA DIJADIKAN SATU AKTA?

16. 2018 07 02 MENARI DI ATAS TEMBOK PAGAR MASJID: DENDA RM25

17. 2020 01 05 IS SECTION 98 CPC MEANT FOR PREVENTING GATHERINGS, ASSEMBLIES AND CONFERENCES?

18. 2020 03 23 ADAKAN UNDANG-UNDANG SEWA DAN BELI DAN PAJAK GADAI ISLAM

19. 2020 04 05 HUKUMAN BAGI KESALAHAN-KESALAHAN DI BAWAH AKTA 336 PERLU DITAMBAH

WAKAF, ZAKAT , INDUSTRI HALAL, FATWA / WAQAF, ZAKAT, HALAL INDUSTRY, FATWA

1. 2012 07 18 OBLIGATION OF COMPANIES TO PAY ZAKAT: ISSUES ARISING FROM EFFECTS OF SEPARATE LEGAL ENTITY

2. 2012 07 18 OBLIGATION OF COMPANIES TO PAY ZAKAT: SUMMARY OF MY FINDINGS AND MY VIEWS

3. 2012 LR 481 OBLIGATION OF COMPANIES TO PAY ZAKAT: ISSUES ARISING FROM EFFECTS OF SEPARATE LEGAL ENTITY

4. 2013 07 06 OBLIGATION OF COMPANIES TO PAY ZAKAT: ISSES ARISING FROM EFFECTS OF SEPARATE LEGAL ENTITY

5. 2013 07 29 MELUASKAN PEMAKAIAN DAN PERKEMBANGAN PRINSIP WAKAF DI MALAYSIA TO INCLUDE

6. 2013 09 25 WAQF AND ISLAMIC FINANCE IN MALAYSIA: LEGAL CONSTRAINTS AND THE WAY FORWARD

7. 2013 10 19 CRITICAL APPRAISAL OF COMPANIES’ OBLIGATIONS TO PAY ZAKAT IN THE MALAYSIAN CONTEXT

8. 2013 10 24 PROPOSED WAQF BILL COMMENTS

9. 2015 07 29 PEMBANGUNAN INDUSTRI HALAL DI MALAYSIA DARIPADA SUDUT PERUNDANGAN

10. 2016 02 10 KEWAJIPAN SYARIKAT MEMBAYAR ZAKAT: ISU-ISU YANG BERBANGKIT DARIPADA PRINSIP ‘ENTITI BERASINGAN DI SISI UNDANG-UNDANG

11. 2018 08 17 ISSUANCE OF HALAL CERTIFICATES IS A FEDERAL MATTER

12. 2018 08 17 PENGELUARAN SIJIL HALAL DALAM BIDANGKUASA PERSEKUTUAN

13. 2019 01 02 IS PTPTN LIABLE TO PAY ZAKAT?

14. 2019 01 02 WAJIBKAH PTPTN MEMBAYAR ZAKAT?

15. 2019 08 14 QUESTIONS AND ANSWERS ON OBLIGATION OF COMPANIES TO PAY ZAKAT

16. 2019 08 16 CONSTITUTIONAL AND LEGAL ISSUES RELATING TO ZAKAT ON COMPANIES

17. 2019 09 12 ADAKAH FATWA MENGIKAT SYARIKAT

18. 2019 09 12 ARE FATWA BINDING ON COMPANIES

19. 2022 02 28 KES SIS FORUM: SATU ULASAN

 

28 visits