SEMINAR PENTADBIRAN HARTA MENURUT ISLAM

“Pusaka kecil” adalah pusaka yang terdiri daripada tanah atau sebahagiannya tanah yang nilainya tidak melebihi RM600,000.00 – Seksyen...