DON’T MEDDLE WITH THE DIVISION OF JURISDICTIONS OF THE CIVIL AND SHARIAH COURTS

I write this article based on the facts as reported in Utusan Malaysia dated 23 November 2016. According to the report, arising from the...

JANGAN GANGGU PEMBAHAGIAN BIDANG KUASA MAHKAMAH SIVIL DAN MAHKAMAH SYARIAH

Saya menulis artikel ini berdasarkan fakta seperti yang dilaporkan oleh Utusan Malaysia bertarikh 23 November 2016. Akhbar itu telah...

PERSPEKTIF RAYUAN DARI MAHKAMAH SIVIL TERHADAP PENGURUSAN KES RAYUAN DI MAHKAMAH SYARIAH: SYOR DAN PANDANGAN

Saya akan bentangkan amalan di Mahkamah Rayuan (sivil). Dari situ kita boleh lihat mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dipakai...

MAHKAMAH SIVIL DAN SYARIAH DI MALAYSIA: PERCANGGAHAN BIDANGKUASA (BM)

Malaysia adalah sebuah negara persekutuan. Undang-undang Persekutuan dibuat oleh Parlimen Persekutuan. Undang-undang Negeri dibuat oleh...

PERBINCANGAN KERTAS KERJA “PERKEMBANGAN TERKINI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA”

Nampaknya perkembangan yang berlaku kepada Mahkamah di Malaysia di kebelakangan ini bolehlah disimpulkan sebagai “pensivillan” Mahkamah...