SEMINAR PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN MALAYSIA

Suka atau tidak, hakikatnya ialah bahawa prinsip-prinsip Common Law of England telah menjadi sebahagian daripada undang-undang negara...