UCAPAN-UCAPAPAN AWAL SAYA

Kali pertama saya berucap, tanpa coaching oleh sesiapa, ialah dalam tahun 1960, semasa saya dalam Tingkatan 3. Pada tahun itu, Dewan Bahasa

KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN: PENGALAMAN PERIBADI SAYA (BM)

Saya bercakap dari pengalaman, bukan dari persepsi atau dari buku. Saya menghabiskan 21 tahun sebagai seorang pegawai dalam Perkhidmatan...

INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY MY PERSONAL EXPERIENCE

I am speaking from experience, not from perception or from books. I spent 21 years as an officer in the Judicial and Legal Service holding..

TERIMA KASIH MALAYSIA

Satu perbezaan di antara saya dengan kebanyakan graduan-graduan dalam majlis ini ialah, selepas menerima ijazah, mereka akan mencari kerja..

DARI SAWAH KE ISTANA KEHAKIMAN

Mula-mula saya menolak jemputan untuk berucap di majlis ini sebab tempatnya terlalu jauh untuk saya berkereta dan tarikhnya terlalu...

SUNNAH ALLAH, USAHA, DO’A DAN TAKDIR

Hari ini, Saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan melayari pengalaman dan pemikiran saya secara ringkas untuk tuan-tuan dan puan-puan...

UCAPAN PERPISAHAN SEBAGAI KETUA HAKIM NEGARA

Dalam tahun 2004, saya pernah berkata kepada Ketua Hakim Negara pada masa itu: I am prepared to retire as a Federal Court Judge. Dalam...

UCAPAN PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA HAKIM NEGARA MALAYSIA (BM)

Saya bersyukur ke hadrat Allah s.w.t. yang tanpa keizinannya, walaupun tidak disebut dalam Perlembagaan, perlantikan ini tidak akan...

SPEECH ON THE APPOINTMENT AS CHIEF JUSTICE, MALAYSIA (EN)

I am grateful to God Al-Mighty for, without His blessing, even though not mentioned in the Constitution, this appointment would not have...