PEMBANGUNAN INDUSTRI HALAL DI MALAYSIA DARIPADA SUDUT PERUNDANGAN

Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia ini di mana kerajaan memberi sokongan penuh dalam mempromosikan proses pensijilan halal untuk..