PENAMBAHBAIKAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG HARTA PUSAKA ISLAM DI MALAYSIA

Saya telah bercakap mengenai perkara ini sebanyak dua kali, ia itu dalam tahun 2001 dan 2004. Khuatir kiranya saya ketinggalan zaman, saya..

KONFLIK DAN PERKPNGSIAN BIDANGKUASA MAHKAMAH SIVIL DAN MAHJAMAH SYARIAH MENGENAI PENGURUSAN ASET DAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM DAN WAKAF DI MALAYSIA

Seperti biasa saya akan bercakap mengenai perkara yang saya mempunyai sedikit sebanyak pengalaman mengenainya. Dalam kertas ini saya...

SEMINAR PENTADBIRAN HARTA MENURUT ISLAM

“Pusaka kecil” adalah pusaka yang terdiri daripada tanah atau sebahagiannya tanah yang nilainya tidak melebihi RM600,000.00 – Seksyen...