HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF TRADISI ISLAM DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Dalam ucapan ini, mula-mula saya akan merujuk kepada Universal Declaration of Human Rights ( UDHR). Kemudian, saya akan merujuk kapada...

HAK ASASI MANUSIA: PENYALAHGUNAAN DAN CABARAN KEPADA ORANG MELAYU DAN ISLAM DI MALAYSIA

Apa yang sebenarnya berlaku adalah lebih dari itu. Kuasa-kuasa besar Barat bukan sahaja cuba memaksa negara-ngara yang lemah menerima...

HAK ASASI MANUSIA: PERANAN DAN FUNGSI DARI PERSPEKTIF PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata “hak asasi manusia”? Saya tidak akan mencuba memberi takrifannya. Sebaliknya, saya...

HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN PERLEMBAGAAN

Apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata “hak asasi manusia”? Saya tidak akan mencuba memberi takrifannya. Sebaliknya, saya akan merujuk...

HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF TRADISI ISLAM DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Dalam masa yang singkat ini saya akan cuba melihat hak asasi manusia dari perspektif tradisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. Sebagai...

TAK-DISKRIMINASI ATAS ALASAN GENDER

Pertama sekali saya ingin menegaskan bahawa saya bukan ulamak dan bukan pakar Syariah. Maka saya tidak layak untuk mengatakan “mengikut...