PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM (HUDUD, QISAS,TA’ZIR) DI MALAYSIA – PROSPEK DAN CABARAN

Tun Abdul Hamid Mohamad, Mantan Ketua Hakim Negara

SEMINAR PELAKSANAAN HUDUD DI MALAYSIA: SEJARAH & MASA DEPAN

Tarikh: 1 April 2015, Rabu

180 visits